Rejestracja spółki zależnej.

Wtorek, 18 marca 2008 (10:13) Aktualizacja: Wtorek, 18 marca 2008 (10:21)

Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 17 marca 2008 otrzymano postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.03.2008 r., na mocy którego zarejestrowano Spółkę zależną "Blue Tax Audyt" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000300019. Blue Tax Group S.A. objęła 200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy w kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych). Udziały te stanowią 100 % kapitału nowopowstałej spółki. Przedmiotem działalności spółki będzie przeprowadzanie badań i przegląd sprawozdań finansowych, przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej, finansowe badania due-diligence wykonywane na rzecz podmiotów tworzących sieć partnerską Blue Tax Group (sieć franczyzowa) oraz ich klientów na terenie całego kraju. Powyższe jest realizowane zgodnie z założeniami rozwoju spółki Blue Tax Group S.A. na rok 2008. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę

Mirosław Stanisławski prezes zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość