Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007

Środa, 19 marca 2008 (17:07)

Raport bieżący nr 13/2008
Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna S.A. przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opublikowanych w 2007 roku. Jednocześnie Fundusz informuje, iż wszystkie przedstawione w wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.fortunanfi.pl

Raporty bieżące:

Raport bieżący nr 1 z dnia 29.01.2007 -Zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu, wejście w życie uchwały o umorzeniu akcji własnych Funduszu. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Funduszu.

Raport bieżący nr 2 z dnia 29.01.2007 -określenie dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2007.

Raport bieżący nr 3 z dnia 02.02.2007 -Informacja o przekroczeniu przez akcjonariusza 5% udziału w kapitale zakładowym Funduszu w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Funduszu.

Raport bieżący nr 4 z dnia 02.02.2007 -Informacja o przekroczeniu przez akcjonariusza 10% udziału w kapitale zakładowym Funduszu w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Funduszu.

Raport bieżący nr 5 z dnia 06.02.2007 -Informacja o zwiększeniu przez akcjonariusza udziału w kapitale zakładowym Funduszu w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Funduszu.

Raport bieżący nr 6 z dnia 21.02.2007 -Zbycie akcji Funduszu.

Raport bieżący nr 7 z dnia 23.02.2007 -Rezygnacja likwidatora Funduszu.

Raport bieżący nr 8 z dnia 06.03.2007 -Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.

Raport bieżący nr 9 z dnia 12.03.2007 -Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raport bieżący nr 10 z dnia 16.06.2007 -Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raport bieżący nr 11 z dnia 20.03.2007 -Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 28 marca 2007 roku.

Raport bieżący nr 12 z dnia 28.03.2007 -Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 28 marca 2007 roku, zmiany w składzie Rady Nadzorczej, powołanie likwidatora Funduszu.

Raport bieżący nr 13 z dnia 29.03.2007 -Powołanie likwidatora Funduszu.

Raport bieżący nr 14 z dnia 26.04.2007 -Zbycie akcji Funduszu.

Raport bieżący nr 15 z dnia 16.05.2007 -Wpływ środków z tytułu częściowego planu podziału wierzytelności upadłego.

Raport bieżący nr 16 z dnia 17.05.2007 -wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006.

Raport bieżący nr 17 z dnia 17.05.2007 -oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr 18 z dnia 05.06.2007 -Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.

Raport bieżący nr 19 z dnia 20.06.2007 -Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.

Raport bieżący nr 20 z dnia 26.06.2007 -Wybór audytora.

Raport bieżący nr 21 z dnia 29.06.2007 -Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Funduszu.

Raport bieżący nr 22 z dnia 31.07.2007 -Aktualizacja informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 13/2007 z dnia 29 marca 2007 roku.

Raport bieżący nr 23 z dnia 01.10.2007 -Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raport bieżący nr 24 z dnia 01.10.2007 -Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raport bieżący nr 25 z dnia 17.10.2007 -Wniosek do GPW dotyczący notowań akcji Funduszu

Raport bieżący nr 26 z dnia 23.10.2007 -Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raport bieżący nr 27 z dnia 23.10.2007 -Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raport bieżący nr 28 z dnia 05.11.2007 -Stanowisko Likwidatora Funduszu dotyczące wezwania.

Raport bieżący nr 29 z dnia 06.11.2007 -Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad punktu obejmującego "Podjęcie uchwały zapobiegającej likwidacji Funduszu zgodnie z treścią art. 460 k.s.h."

Raport bieżący nr 30 z dnia 21.11.2007 -Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. Porządek obrad.

Raport bieżący nr 31 z dnia 28.11.2007 -Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raport bieżący nr 32 z dnia 03.12.2007 -Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raport bieżący nr 33 z dnia 05.12.2007 -Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 13 grudnia 2007 roku.

Raport bieżący nr 34 z dnia 13.12.2007 -Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 13 grudnia 2007 roku. Uchylenie likwidacji Funduszu.

Raport bieżący nr 35 z dnia 13.12.2007 -Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Raport bieżący nr 36 z dnia 13.12.2007 -Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Funduszu.

Raport bieżący nr 37 z dnia 20.12.2007 -Rezygnacja Likwidatora Funduszu.

Raport bieżący nr 38 z dnia 21.12.2007 -Powołanie Prezesa Zarządu.

Raporty okresowe:

Raport kwartalny za IV kwartał 2006 roku- 14 lutego 2007 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2007 roku- 14 maja 2007 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2007 roku- 9 sierpnia 2007 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2007 roku- 12 listopada 2007 roku

Raport półroczny za I półrocze 2007 roku- 30 października 2007 roku

Raport roczny za rok 2006- 27 kwietnia 2007 roku
Yair Segal - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość