Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. 2 kwietnia 2008 roku

Środa, 2 kwietnia 2008 (19:20)

Raport bieżący nr 21/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. 2 kwietnia 2008 roku:

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pani Katarzyny Królak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ogłoszony przez Zarząd CIECH S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 lutego 2008 roku Nr 39, pozycja 2401:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.

7. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do uchwały zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Grzegorza Misia ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Tomasza Karusewicza ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Dariusza Krajowskiego-Kukiel ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Wiktora Cwynara ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Wiktora Askanasa (nr PESEL: 46062800237) w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Przemysława Cieszyńskiego (nr PESEL: 65050700195) w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Krzysztofa Salwach (nr PESEL: 72091606195) w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Roberta Skoczeń (nr PESEL: 68080500478) w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Wojciecha Włodarczyka (nr PESEL: 69121203992) w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Krzysztofa Zdanowskiego (nr PESEL: 71081807697) w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Rafała Pasiekę ze składu Zarządu CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Marka Trosińskiego ze składu Zarządu CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Wojciecha Wardackiego ze składu Zarządu CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Marcina Dobrzańskiego (nr PESEL: 74011900998) w skład Zarządu CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Ryszarda Kunickiego (nr PESEL: 49060803912) w skład Zarządu CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Artura Osuchowskiego (nr PESEL: 74100203476) w skład Zarządu CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 2 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Kazimierza Przełomskiego (nr PESEL: 63042304255) w skład Zarządu CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Mirosław Kochalski - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość