Korekta raportu 2 / 2008

Poniedziałek, 14 kwietnia 2008 (12:24) Aktualizacja: Poniedziałek, 14 kwietnia 2008 (12:26)

Zarząd Victoria Asset Operation Centre S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2008 roku złożył do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o wprowadzenie 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii E, 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii F i 5.600.00 (pięć miionów sześćset tysięcy) akcji serii G i Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Victoria Asset Operation Centre S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość nominalna akcji wynosi 0,05 zł (pięć groszy) każda. Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. - Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę

Katarzyna Koźmin prezes zarządu

Jakub Napierała wiceprezes zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość