Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

Wtorek, 2 grudnia 2008 (08:42)

Raport bieżący nr 88/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż w dniu 1 grudnia 2008 roku MAZURY - NON STOP Sp. z o.o. - spółka w 100% zależna od Emitenta, oraz konsorcjum trzech banków w skład którego wchodzą: Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie zawarły umowę kredytową.

Przedmiotem umowy jest kredyt budowlany udzielony na okres od 1 grudnia 2008 do dnia 31grudnia 2010, który w tym dniu ulega konwersji w kredyt inwestycyjny. Kwota kredytu jest równa 38.764.514 EURO (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czternaście EURO), co stanowi na dzień 1 grudnia 2008 roku wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, równowartość kwoty 148.979.780 zł.

Kredyt będący przedmiotem umowy przeznaczony jest na budowę obiektu konferencyjno - hotelowego Mazury Conference & SPA Hotel, zlokalizowanego we wsi Tałty koło Mikołajek. "Hotel Mazury" projektowany jest według standardu pięciogwiazdkowego, co oznacza iż kompleks spełniać będzie najwyższe standardy. Kompleks o charakterze szkoleniowo - rekreacyjno - wypoczynkowym w Tałtach będzie dysponować 274 pokojami, w tym 20 apartamentami.

Okres kredytowania rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej i trwa do 31.12.2025.

Kredyt oprocentowany jest w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonych o marżę.

Pozostałe warunki umowy kredytowej w tym również zabezpieczenia nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Do podstawowych zabezpieczeń umowy kredytu należy: hipoteka umowna kaucyjna (hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę gruntu o numerze 5/4 położonej w miejscowości Tałty, gm. Mikołajki, o powierzchni 10.28.86 ha, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 25.843.000 EURO (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące EURO) co stanowi na dzień 1 grudnia 2008 roku wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego równowartość kwoty 99.319.817 zł, na rzecz banków), zastaw na udziałach Spółki Mazury - NON STOP Sp. z o.o. (przedmiotem zastawu jest 20.209 udziałów Spółki MAZURY - NON STOP Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł za udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki MAZURY - NON STOP Sp. z o.o.), zastaw na składnikach majątkowych, przelew wierzytelności, umowa podporządkowania, umowa wsparcia.

Konsorcjum bankowe w składzie: Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Pekao S.A., nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem ani osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3.
Tadeusz Kufliński - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość