Nabycie akcji spółki

Poniedziałek, 7 maja 2001 (10:03)

Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna w Lublińcu informuje, iż Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. na skutek przeprowadzonych szeregu transakcji nabycia akcji i dokonania stosownych zapisów na należącym do Fund. 1 NFI S.A. rachunku papierów wartościowych Fund.1 NFI S.A. zwiększył swój stan posiadania akcji Zakładów "Lentex" S.A. o ponad 2%, posiadając aktualnie 1.774.328 akcji Zakłady "Lentex" S.A., które reprezentują 28,16% kapitału akcyjnego Spółki i uprawniają aktualnie do oddania 1.774.328 głoisów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 28,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zwiększenie udziału w Spółce jest spowodowane niską- w stosunku do wartości Spółki według oceny Funduszu - ceną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Fundusz nie wyklucza możliwości dalszego zwiększenia swojego udziału kaitałowego w Spółce, jeżeli cena giełdowa akcji Spółki będzie nadal niższa od jej wartości.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość