Raport kwartalny SA-Q 4/2008 CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Poniedziałek, 16 lutego 2009 (18:41)


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 28228 25210 6136 771 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 0823 9351 458943 
  III. Zysk (strata) brutto6 7433 8561 616924 
  IV. Zysk (strata) netto5 4152 8511 298683 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 787-492-428-118 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 597-1 285-862-308 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej18 6508784 470210 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem13 266-8993 179-215 
  IX. Aktywa, razem39 83412 0739 5472 894 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 1145 7152 6641 370 
  XI. Zobowiązania długoterminowe1 469829352199 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe6 9923 5881 676860 
  XIII. Kapitał własny28 7186 3576 8831 524 
  XIV. Kapitał zakładowy728528174127 
  XV. Liczba akcji (w szt.)7 284 5005 284 5007 284 5005 284 500 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,741,020,180,25 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,740,000,180,00 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,941,200,940,29 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,940,000,940,00 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
 

 
       

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość