Zawarcie umowy na budowę centrum PLAZA Suwałki

Piątek, 27 lutego 2009 (19:56)

Raport bieżący nr 8/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 27 lutego br. jako Lider Konsorcjum zawarł umowę na wykonanie centrum SUWAŁKI PLAZA w Suwałkach. W skład konsorcjum wykonawczego wchodzi: UNIBEP S.A. jako Lider Konsorcjum i MOSTOSTAL Białystok Sp. z o.o. jako Partner Konsorcjum.

Przedmiotem umowy jest realizacja wielofunkcyjnego centrum handlowo-rozrywkowego o nazwie SUWAŁKI PLAZA, o powierzchni brutto wynoszącej ok. 46 780 m2, w tym ok. 16 840 m2 powierzchni brutto parkingów podziemnych, zlokalizowanego w Suwałkach w okolicy ulic Noniewicza, Dwernickiego, Kolejowej i Utrata, z kompletną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

Inwestorem przedsięwzięcia jest SUWAŁKI PLAZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belgijska 11/2. Łączne wynagrodzenie umowne nie może przekroczyć kwoty 30.000.000 Euro tj. 139.734.000 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 27 lutego br.

Inwestycja zostanie zrealizowana do 15.03.2010. Gwarancja powykonawcza i rękojmia wynosi 36 m-c, a jej wysokość wynosi 5% wynagrodzenia umownego.

UNIBEP S.A. na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu o §2 ust. 1 pkt. 51 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).
Jan Mikołuszko - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość