Nabycie 30,0% udziałów w spółce Systemy Automatyki i Informatyki ProSAP Sp. z o.o.

Piątek, 6 marca 2009 (21:24)

Raport bieżący nr 5/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 5 marca 2009 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę, na mocy której nabyła od Domu Handlowego "IKAR" A.C. Salich Sp. z o.o. 30 udziałów, stanowiących 30,0% kapitału zakładowego w spółce Systemy Automatyki i Informatyki ProSAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach za łączną kwotę 30.000,00 zł. Nabyte udziały są wolne od wad prawnych i fizycznych, nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami, nie jest również prowadzona względem nich żadna egzekucja sądowa, a ich zakup sfinansowany został ze środków własnych WASKO S.A. Wartość nominalna 1 udziału to 500,00 zł; każdy udział uprawnia do wykonywania jednego głosu na zgromadzeniu wspólników Systemy Automatyki i Informatyki ProSAP Sp. z o.o. Zarząd WASKO S.A. planuje zwiększenie posiadanego udziału w spółce.

Systemy Automatyki i Informatyki ProSAP Sp. z o.o. działa od marca 2003 roku, jednakże początki firmy sięgają roku 1990, w którym współpracę zapoczątkował zespół pracowników tworzących firmę PROSAP powstały na bazie Zespołu Mikroelektroniki Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach. Firmę tworzy zespół pracowników, którzy w okresie od 1990 do 2008 roku zrealizowali kilkaset projektów i systemów z zakresu systemów sterowania. Podstawowym przedmiotem działalności firmy ProSAP jest tworzenie kompleksowego pakietu usług projektowo-realizacyjnych dla potrzeb obiektów przemysłowych i obiektów administracji państwowej oraz działania w zakresie ochrony środowiska a zwłaszcza oczyszczalni ścieków. Spółka wykonuje projekty z zakresu:

- - przemysłowych systemów SCADA ze znajomością stosowanych technologii z zakresu hutnictwa, ceramiki, chemii przetwórstwa tworzyw sztucznych i ochrony wody, -

-przenośnych urządzeń opartych na najnowocześniejszych mikrokonktrolerach jednoukładowych,

- wizualizacji procesów przemysłowych opartych na technologiach PHP/XML/DHTML/MySQL,

- specjalizowanych baz danych dla procesów przemysłowych,

- oprogramowania z zakresu administracji procesu przemysłowego, systemów wizyjnych,

- systemów opartych na technologii mikroprocesorowej (sprzęt i oprogramowanie),

- projektów elektrycznych (napędy, rozdzielnie NN).

ProSAP wykonuje także usługi związane z uruchamianiem układów automatyki, w tym w oparciu o sterowniki PLC firm Allen Bradley, Siemens, Fanuc, Modicon i innych oraz usługi naprawcze i serwisowe dla urządzeń elektroniki przemysłowej i użytkowej. W 2009 roku Systemy Automatyki i Informatyki ProSAP Sp. z o.o. planuje uzyskanie przychodów ze sprzedaży na poziomie około 3,5 mln zł.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi w Spółce, a podmiotem, który dokonał zbycia wspomnianych udziałów i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania.

Jako kryterium uznania zakupionych udziałów jako aktywów o znacznej wartości przyjęto fakt, iż stanowią one więcej niż 20% kapitału zakładowego spółki Systemy Automatyki i Informatyki ProSAP Sp. z o.o.
Paweł Kuch - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość