Raport GUS za IV kwartał 2000

Poniedziałek, 5 lutego 2001 (15:54)

Elektrociepłownia "Będzin" S.A. podaje do wiadomości wstępne wyniki finansowe za IV kwartały 2000 r. narastająco:

Rok 2000 - IV kwartały narastająco

przychody netto ze sprzedaży 80 855,2

strata brutto - 8 591,3

strata netto -8 961,3

strata na działalności operacyjnej -7 840,6

Raport sporządzono na podstawie zasad rachunkowości opisanych w raporcie za 1999 rok, z tym że:

Środki trwałe o wartości początkowej 3,5 tys. zł nabyte od 1.01.2000 r. odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z 20.11.1999 r. zmieniającą ustawę z 15.02.1992 r. od 1.01.2000 r. mają zastosowanie przepisy w zakresie zmian amortyzacji.

Przyjmuje się stosowanie stawek amortyzacyjnych ustalonych od 1.01.2000 r. w stosunku do środków trwałych oddanych do używania od 1.01.2000 r. zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do ustawy zwanym dalej "Wykazem stawek amortyzacyjnych", a dla wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu zasad określonych w art.16 m.

Natomiast od środków trwałych nabytych do 31.12.1999 r. kontynuuje się stosowanie stawek amortyzacyjnych określonych, na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących, w miesiącu dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego, tj. w następnym miesiącu po oddaniu środka trwałego do używania i wprowadzenia go do ewidencji. Są to stawki amortyzacyjne z Wykazu, wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym do końca 1999 r.

W dniu 05.02.2001 r. została przekazana do GUS informacja w formie F-01 o osiągniętych wynikach dotyczących IV kwartałów 2000 r.

INTERIA.PL

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość