Upoważnienie do zwołania NWZA

Środa, 10 stycznia 2001 (20:04)

Zarząd AGROS HOLDING S.A. informuje, iż w dniu 9 stycznia 2001 r.

otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział

XVI Gospodarczy z dnia 30 października 2000 r. o upoważnieniu

spółek: Highwood Partners L.P., Edgewaters L.P. i Elliot

Associates L.P.- akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. do zwołania

walnego zgromadzenia akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. uzupełnione

o punkt dotyczący wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia w 

osobie p. Wojciecha Zielińskiego - radcy prawnego.

Jednocześnie Zarząd AGROS HOLDING S.A. informuje, że nadzwyczajne

walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki z wyznaczonym przez Sąd

porządkiem obrad przedstawionym w postanowieniu z dnia 30

października 2000 r., które Spółka otrzymała w dniu 16 listopada

2000 r., odbyło się w dniu 19 grudnia 2000 r. (raporty bieżące Nr

99/ 2000 i Nr 110/2000).

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość