Zbycie udziałów w MHB

Piątek, 22 grudnia 2000 (18:41)

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż dnia 21 grudnia 2000 roku Bank Pekao SA (jako Sprzedający) podpisał Umowę sprzedaży akcji, na podstawie której zbędzie na rzecz NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale z siedzibą w Hanowerze (jako Kupującego) 2.801 (słownie: dwa tysiące osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej jednej akcji 10.000 DEM (słownie: dziesięć tysięcy marek niemieckich) banku MHB Mitteleuropäische Handelsbank Aktiengesellschaft Deutsch-Polnische Bank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Sprzedany przez Bank Pekao SA pakiet akcji stanowi 29,99% kapitału akcyjnego i uprawnia do wykonywania 29,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy banku MHB.

Umowa ma charakter warunkowy, a przeniesienie własności ww. akcji na NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale uzależnione jest m.in. od wydania zgody przez Zarząd Banku Pekao SA i Radę Nadzorczą Banku Pekao SA oraz niewniesienia zastrzeżeń stosownych organów niemieckiej administracji państwowej oraz zapłaty ceny.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość