Zbycie i nabycie akcji przez podmioty zależne

Czwartek, 28 grudnia 2000 (13:32)

W dniu wczorajszym NOVITA SA została poinformowana, że 22 grudnia

2000 r. Novitex Sp. z o.o. (podmiot w 100 % zależny od NOVITY

SA) sprzedał w ramach pakietowej transakcji pozasesyjnej 388.000

akcji zwykłych na okaziciela NOVITA SA w cenie 16,75 zł za akcję,

o dacie rozliczenia D+1.Sprzedany pakiet stanowi 9,99% kapitału

akcyjnego i tyle samo głosów na WZA, a po powyższej transakcji

Novitex Sp. z o.o. posiada 410.000 akcji NOVITA SA, co stanowi

10,56% kapitału akcyjnego i posiada 410.000 głosów na WZA, co

stanowi taki sam procent głosów na WZA. Wartość ewidencyjna

zbytych akcji wynosi 2.813.000zł, a wartość nominalna - 776.000 zł.

Nabywcą akcji od Novitexu Sp. z o.o. jest Novita-Market SA

(podmiot w 70% zależny od Novitexu i w 30% zależny od NOVITY SA),

a celem nabycia tych akcji jest lokata krótkoterminowa.

Zródłem sfinansowania zakupu jest pożyczka udzielona przez Novitex

Sp. z o.o., a wartość ewidencyjna nabytych akcji wynosi 6 499.000zł.

W wyniku transakcji Novita-Market SA posiada 388.000 akcji NOVITA

SA i tyle samo głosów na WZA, co stanowi 9,99% kapitału akcyjnego

i tyle samo głosów na WZA.

Członkowie Zarządu Novitexu Sp. z o.o.i członek Zarządu Novity-

Market SA są jednocześnie członkami Zarządu NOVITY SA.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość