Podanie terminu zakończenia negocjacji w sprawie dostawy i instalacji 130turbin wiatrowych dla parku wiatraków o mocy 300MW

Wtorek, 29 września 2009 (20:58)

Raport bieżący nr 38/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 15/2009 z dnia 4 marca 2009 roku ,Zarząd Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Plocku ,informuje iż negocjacje handlowe ulegają przedłużeniu do dnia 20 grudnia 2009 r i w tym terminie nastąpi przekazanie przez Spółkę danych producenta utajnionych w raporcie nr 3/2009 ( podstawa prawna art.57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) a przekazanych do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2009 roku.

Zgodnie z art.56 ust.1 pkt.1 w związku z art.57 ust.1 ustawy o ofercie oraz § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji,które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych ,Zarząd Spółki ze względu na słuszny interes Emitenta uznał ,iż przekazanie informacji o danych producenta w chwili obecnej mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość uzgodnienia ostatecznych warunków finalnej Umowy.
Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość