Umowy kupna-sprzedaży z Pekaes Transport SA

Piątek, 1 września 2000 (16:19)

PEKAES S.A. niniejszym informuje, iż w okresie 1 stycznia - 31 sierpnia

2000 roku zawarł z PEKAES TRANSPORT S.A. (spółka zależna od

PEKAES S.A.)

umowy kupna - sprzedaży na kwotę narastająco: 2.396.292,69 złotych

(słownie: dwa miliony, trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy, dwieście

dziewięćdziesiąt dwa złote, sześćdziesiąt dziewięć groszy).

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość