Strategia działalności Spółki na lata 2000-2005

Piątek, 8 września 2000 (13:08)

Zarząd KHS "KROSNO" S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu

1.09.2000r. przyjęła zaproponowaną przez Zarząd strategię działalności Spółki

na lata 2000-2005.

Misją Spółki w tym okresie będzie kompletna, komfortowa,kompetentna oferta

i obsługa klienta.

Celemi strategicznymi jakie Zarząd stawia sobie do realizacji są między

innymi :

? zwiększenie udziału w rynku krajowym szkła gospodarczego formowanego

ręcznie o 16%

? zwiększenie udziału w rynku krajowym szkła gospodarczego formowanego

automatycznie o 12%,

? zwiększenie wolumenu obsługiwanego eksportu o 59,5%

? utrzymanie dotychczasowych udziałów w rynku krajowym w zakresie

produkcji szkła technicznego i włókna szklanego,

? przygotowanie organizacji i procedur operacyjnych pozwalających na

utrzymanie przewagi nad potencjalnymi konkurentami.

Realizacja rekomendacji z przygotowanej strategii wymagać będzie nakładów

inwestycyjnych rzędu 150 mln zł, finansowanych głównie ze środków własnych tj.

zysku i amortyzacji.

Efektem strategii będzie systematyczna poprawa uzyskiwanych wyników

finansowych, aż do spodziewanego podwojenia obecnie uzyskiwanej marży zysku

netto.

Sposobem osiągnięcia wyznaczonych celów będzie wdrożenie efektywnej i

dynamicznej strategii w zakresie handlu i marketingu opartej na dalszym

promowaniu już dziś dobrze rozpoznawalnej marki "KROSNO" S.A.

Planujemy zrestrukturyzować sposób dystrybucji wyrobów na rynku krajowym,

powołać własne biuro obsługujące kompleksowo handel zagraniczny,

zintensyfikować handel na rynkach wschodnich. Jednocześnie wdrażać będziemy

szereg rekomendacji obniżających koszty produkcji i poprawiających wydajność

pracy - zapisanych w sposób szczegółowy w strategii na lata 2000-2005.

Przyjęta strategia jest otwartym programem wyznaczającym drogę ku

zwiększaniu wartości Spółki. Będzie przez Zarząd Spółki uzupełniana w miarę

zmieniających się warunków otoczenia i zdobywanego doświadczenia.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość