Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Poniedziałek, 18 stycznia 2010 (16:40)

Raport bieżący nr 2/2010
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) zawiadamia, iż w dniu 18.01.2010 r. od akcjonariusza Spółki, Pana Stanisława Gasinowicza, powziął informację nt. zmiany stanu posiadania akcji Spółki.

Pan Stanisław Gasinowicz poinformował, iż w związku z transakcjami zbycia 200.000 szt. akcji Spółki rozliczonymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 13.01.2010 r., posiada łącznie 4.831.966 szt. akcji Spółki co stanowi 9,985% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 4.831.966 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,985% ogólnej liczby głosów. W dniu poprzedzającym transakcję zbycia posiadał 5.031.966 szt. akcji Spółki, co stanowiło 10,398% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 5.031.966 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,398% ogólnej liczby głosów.
Andrzej Hołda - Prezes Zarządu
Alina Sowa - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość