Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.

Środa, 20 stycznia 2010 (16:23)

Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Treść przekazanych informacji jest następująca:

1. imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Tomasz Tomczyk

2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną ze Spółką: Wiceprezes Zarządu

3. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje K2 Internet S.A.

4. data i miejsce sporządzenia informacji: 20.01.2010 r., Warszawa

5. miejsce transakcji: Warszawa

6. tryb zawarcia transakcji: zakup na sesji GPW

7. opis transakcji:

Data rozliczenia transakcji: 18.01.2010 r.

Kupno/sprzedaż: Kupno

Wolumen: 1000

Średnia cena za 1 akcję: 9 zł.
Janusz Żebrowski - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość