Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

Środa, 31 marca 2010 (15:44)

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Armatura Kraków S.A. informuje, iż powziął informację, że w dniu 30 marca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatoora S.A., Spółki w 100% zależnej od Emitenta, podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) do kwoty 22.000.000 zł (dwadzieścia dwa miliony złotych) w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 5 zł (pięć złotych) za każdą akcję a zatem łączna cena emisyjna akcji serii C wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).

Akcje serii C zostaną zaoferowane jedynemu akcjonariuszowi, tj. Armatura Kraków SA, w trybie subskrypcji prywatnej.
Konrad Hernik - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość