Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Poniedziałek, 6 września 2010 (16:27)

Raport bieżący nr 32/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w dniu 06 września 2010 roku doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 sierpnia 2010 roku, w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 51.443.834,00 zł do kwoty 61.027.234,00 zł, to jest o kwotę 9.583.400,00 zł w wyniku objęcia przez akcjonariuszy akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego i rejestracji 583.400 akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 61.027.234 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, tj.:

a. 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A,

b. 3.553.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c. 1.530.262 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d. 758.587 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e. 19.426.465 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f. 13.598.525 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g. 3.848.995 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h. 583.400 akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i. 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wskazanych powyżej akcji wynosi 61.027.234.
Roman Walasiński - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się
Gość

Piszesz jako Gość