Zmiany w akcjonariacie

Środa, 29 marca 2000 (16:09)

Zarząd Naftobudowa S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący o następującej treści:

W dniu 29 marca 2000r. Naftobudowa S.A. powzięła informację o nabyciu przez

Naftoremont-Naftobudowa Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Sp. z o.o. w Płocku 133.340

(słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B

Naftobudowy S.A..

Udział Naftoremont-Naftobudowa Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Sp. z o.o. w Płocku w

kapitale akcyjnym Spółki wynosi 4,59 %. Akcje te uprawniają do wykonania 400.020 (słownie: czterysta

tysięcy dwadzieścia) głosów na WZA Naftobudowy S.A. i ich udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

stanowi 9,99 %.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość