Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Środa, 14 września 2011 (13:54)

Raport bieżący nr 34/2011
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

"Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego w dniach 12.09.2011r.-13.09.2011r. Zakupu łącznie 5965 akcji spółki po średniej cenie 10 zł.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 419 721 akcji Telestrady S.A. Co stanowi 12,60% w kapitale zakładowym oraz 10,40% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki."
Jacek Lichota - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość