Realizacja programu skupu akcji własnych

Wtorek, 20 września 2011 (14:08)

Raport bieżący nr 63/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W wyniku realizacji upoważnienia udzielonego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. (Spółka) z dnia 23 czerwca 2010 roku i uchwałą nr 39/2010 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. z dnia 16 września 2010 roku oraz zgodnie z postanowieniami Programu skupu akcji własnych Emperia Holding S.A przyjętego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 21 września 2010 r. (RB 44/2010), Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 20 września 2011 roku Spółka w ramach programu skupu nabyła w transakcji pakietowej na GPW 19 414 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, celem ich dalszego zbycia lub umorzenia. Nabyte akcje Spółki dają 19 414 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. i stanowią 0,128% kapitału zakładowego Spółki. Akcje zostały nabyte po cenie jednostkowej wynoszącej 96,10 zł za jedną akcję.

Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych, Spółka nabyła 341 224 akcji dających prawo do 341 224 (2,257%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowiących 2,257% kapitału zakładowego.

Akcje zostały nabyte od domu maklerskiego, z którym to Spółka w dniu 21 września 2010 roku podpisała umowę na skup akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży na rzecz Emperia Holding S.A.
Elżbieta Świniarska - Dyrektor Ekonomiczny

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość