Skup akcji własnych.

Wtorek, 20 września 2011 (18:12)

Raport bieżący nr 138/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Nawiązując do treści Raportów bieżących nr 033/2011 z dn. 6 maja 2011 r. oraz nr 037/2011 z dn. 16 maja 2011 r., na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o transakcjach nabycia akcji własnych zawartych w dn. 20 września 2011 r. na podstawie Uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 6 maja 2011 r. w ramach programu skupu akcji własnych realizowanego w trybie Art. 362 § 1 pkt 2 Ksh.

- Liczba nabytych akcji: 4.337.

- Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 8,64 PLN.

- Wartość nominalna każdej akcji: 0,20 PLN.

- Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 0,0118%.

- Liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom: 4.337.

- Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych: 749.737.

- Udział posiadanych przez Emitenta akcji własnych w kapitale zakładowym Emitenta: 2,0305%.

- Liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca liczbie posiadanych przez Emitenta akcji własnych: 749.737.

Informacja zawarta w treści niniejszego raportu została sporządzona w oparciu o dane przekazane Emitentowi przez Noble Securities S.A., w wykonaniu postanowień zawartej przez Emitenta w dn. 12 maja 2011 r. z Noble Securities S.A. "Umowy o współpracy w zakresie wykonywania czynności maklerskich".
Sławomir Horbaczewski - Pełnomocnik

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość