Złożenie do KDPW wniosku o dokonanie wymiany akcji (scalenie akcji)

Poniedziałek, 17 października 2011 (16:30)

Zarząd INBOOK S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż Spółka złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie ("KDPW") wniosek (wraz z załącznikami) o przeprowadzenie w dniu 7 listopada 2011 roku wymiany akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW pod kodem "PLINB0K00010" w liczbie 59.378.300 o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w stosunku 1:10. W związku z powyższym, po wymianie akcji pod kodem "PLINB0K00010", zarejestrowanych będzie 5.937.830 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Dębski - Prezes Zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość