Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Emitenta

Czwartek, 20 października 2011 (16:09)

Raport bieżący nr 132/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. informuje, iż w dniu 19 października 2011 r. otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego w Pszczynie o ustanowieniu na rzecz BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie hipoteki umownej łącznej na kwotę 19.500.000 zł.

Hipoteka została ustanowiona na:

1. nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie - Koźlu będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta oraz nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie będącej własnością Emitenta dla których Sąd Rejonowy w Kędzierzynie- Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1K/00035686/7,

2. nieruchomości gruntowej położonej w Czechowicach-Dziedzicach będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta oraz nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie będącej własnością Emitenta dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00052871/2,

3. nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu, będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta oraz nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie będącej własnością Emitenta dla których Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1Z/00010856/1.

Ostatecznego wpisu dokonano w dniu 14 października 2011 r, postanowieniem o którym mowa powyżej.

Hipoteka umowna, o której mowa powyżej, została ustanowiona dla zabezpieczenia spłaty limitu na gwarancje bankowe do wysokości 15.000.000 zł (Umowa Ramowa zawarta z BRE Bankiem S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 112/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r.).

Wartość aktywów, na których ustanowiono w/w zabezpieczenie, w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 30.06.2011 r. wynosiła 5.795.032,94 zł. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta, a BRE Bankiem S.A. nie istnieją żadne powiązania.

Wartość hipoteki ustanowionej na aktywach Emitenta przekracza 10% kapitałów własnych co stanowi aktywa

o znacznej wartości oraz znaczącą umowę.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (....).
Leszek Juchniewicz - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość