Zakup nieruchomości przez Spółkę Zależną

Środa, 4 stycznia 2012 (15:11)

Zarząd Widok Energia S.A. powziął informację, że Widok Kogeneracja Sp. z o.o., będąca Spółką Zależną Emitenta, w dniu 30.12.2011 r., na podstawie postępowania przetargowego, zakupiła od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. nieruchomość gruntową niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,5219 ha, położoną w miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum, województwo pomorskie. Nieruchomość została nabyta za kwotę 288.602,28 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwa złote 28/100) z przeznaczeniem na budowę Mikroelektrociepłowni z wykorzystaniem technologii depolimeryzacji katalitycznej do przetwarzania tworzyw sztucznych.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Iwona Szmaja - Prezes Zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość