Nabycie akcji własnych

Czwartek, 22 listopada 2012 (15:48)

Raport bieżący nr 106/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 listopada 2012 r. Spółka nabyła 445 akcji własnych w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 97,90 zł, wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1,00 zł. Nabyte akcje stanowią 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Łącznie Spółka posiada 27.671 akcji własnych, stanowiących 0,61% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,61% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nabywający akcje na rachunek i na rzecz NEUCA S.A.
Piotr Sucharski - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość