Uchwała zarządu w sprawie przydziału obligacji zabezpieczonych serii B

Czwartek, 29 listopada 2012 (09:15)

Zarząd SILVA CAPITAL GROUP S.A. informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 roku zakończona została oferta prywatna i dokonany został przydział 326 obligacji zabezpieczonych zwykłych na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 50.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 16.300.000,00 zł (szesnaście milionów trzysta tysięcy złoty), wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu nr 6/XI/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. Obligacje są oprocentowane 10% w skali roku, a termin zapadalności (data wykupu) przypada 11 grudnia 2012 roku.


Podstawa prawna:


§ 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Gbiorczyk - Prezes Zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość