Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

Czwartek, 29 listopada 2012 (19:06)

Raport bieżący nr 102/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarządca masy upadłości Alterco S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu 28.11.2012 r.otrzymał podpisany przez drugą stronę w dniu 27.11.2012 r. aneks do Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 30.03.2012 r. (Umowa) pomiędzy Emitentem i spółką Projekt Jankowo Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (Projekt Jankowo). O wymienionej umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2012 z 31.03.2012 r.

Mocą aneksu strony zmieniły termin wykonania Umowy na 15.12.2013 r. oraz zwrotu zaliczki zakreślając nieprzekraczalny termin jej zwrotu do dnia 31.12.2013 r. - w przypadku gdyby Projekt Jankowo nie wykonał zobowiązania wynikającego z Umowy oraz uzgodniły, iż rozliczenie zaliczki może nastąpić poprzez zwrot "przeniesionych własności aktywów w postaci udziałów i akcji spółek, które zostały przekazane zgodnie z postanowieniami zawartymi w "Umowa w przedmiocie..." zawartej w Warszawie w dniu 31.03.2012 pomiędzy Projekt Jankowo Sp. z o.o. i Alterco S.A.", o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2012 z 01.04.2012 r.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
Lechosław Kochański - Zarządca masy upadłości Alterco S.A. w upadłości układowej

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość