Zawarcie transakcji na akcjach spólki

Poniedziałek, 29 października 2001 (16:28)

Zarząd Spółki ZM Pozmeat SA informuje,że Spółka została

powiadomiona o zawarciu transakcji z dnia 26 października 2001

roku w wyniku której nastąpiło zwiększenie ilości posiadanych

przez Pana Michała Stachurskiego akcji Spółki ZM Pozmeat SA do

93.000 akcji, co stanowi 5,5 % kapitału akcyjnego i uprawnia do

wykonywania praw z 93.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co

stanowi 5,5% maksymalnej liczby głosów.

Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Pan Michał

Stachurski posiadał 60.000 akcji Spółki Pozmeat SA, które

stanowiły 3,55% kapitału akcyjnego i dawały 60.000 głosów na WZA

Spółki, co stanowiło 3,55% maksymalnej liczby głosów.

Zarząd Spółki ZM Pozmeat SA informuje, że została powiadomiona o

zawarciu transakcji giełdowych, z których ostatnia została

rozliczona dnia 26 pażdziernika 2001 r. w wyniku której nastąpiło

zwiększenie ilości posiadanych przez BRE Bank SA akcji Spółki ZM

Pozmeat SA do 576.943 akcji, co stanowi 34,14% kapitału akcyjnego

i uprawnia do wykonywania praw z 576.943 głosów na Walnym

Zgromadzeniu, co stanowi 34,14% maksymalnej liczby głosów na WZA

Spółki.

Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji BRE Bank SA

posiadał 504.378 akcji Spółki Pozmeat SA, które stanowiły 29,84%

kapitału akcyjnego i dawały 504.378 głosów na WZA Spółki, co

stanowiło 29,84% maksymalnej liczby głosów.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość