Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2013 r.

Piątek, 31 maja 2013 (15:50)

Zarząd MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384510 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 26 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Kurz w Mysłowicach przy ul. Powstańców 3, 41-400 Mysłowice.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Serafin - Prezes Zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość