Uchylenie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E

Piątek, 7 czerwca 2013 (23:00)

Zarząd spółki SCO-PAK S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z koniecznością zmiany warunków emisji obligacji serii E uchyla uchwałę z dnia 26 kwietna 2013 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii E.

Podstawa prawna:§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Pleskot - Prezes Zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość