Oddalenie bez przeprowadzenia rozprawy skargi PKN ORLEN S.A. o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego w sprawie pozwu PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International w związku z transakcją nabycia akcji AB Mazeikiu Nafta

Piątek, 19 lipca 2013 (14:27)

Raport bieżący nr 272/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.”, "Emitent”) informuje, że w dniu 18 lipca 2013 roku otrzymał decyzję High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court (Wysoki Sąd Sprawiedliwości, Wydział Ławy Królowej, Sąd Handlowy) ("Sąd”) w Londynie z dnia 16 lipca 2013 roku, oddalającą bez przeprowadzenia rozprawy skargę Emitenta wniesioną w dniu 28 maja 2013 roku o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wydanego w dniu 15 kwietnia 2013 roku przez Trybunał Arbitrażowy w sprawie pozwu PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International UK B.V. z siedzibą w Holandii ("Yukos International”) i doręczonego Emitentowi w dniu 29 kwietnia 2013 roku ("Skarga”).

Zarząd PKN ORLEN S.A. analizuje rozstrzygnięcie Sądu oraz ewentualne dalsze kroki prawne w tej sprawie.

Pozew wniesiony przez PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International dotyczył zapłaty przez Yukos International na rzecz Emitenta kwoty 250 milionów USD wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania. Dochodzona przez Emitenta w postępowaniu arbitrażowym kwota 250 milionów USD została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym (escrow) jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta (obecnie AB ORLEN Lietuva), w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PKN ORLEN S.A. wobec Yukos International z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń Yukos International dotyczących sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta na dzień 14 grudnia 2006 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Patrz także: raport bieżący nr 192/ 2013 z dnia 29 maja 2013 roku, raport bieżący nr 153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, raport bieżący nr 80/2010 z 4 maja 2010 roku, raport bieżący nr 99/2009 z 15 lipca 2009 roku, raport bieżący nr 2/2009 z 6 stycznia 2009 roku oraz raport bieżący nr 110/2008 z 3 grudnia 2008 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-19Marek PodstawaCzłonek Zarządu
2013-07-19Dariusz GręboszDyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość