Zmiana oprocentowania obligacji

Wtorek, 29 października 2013 (14:51)

Raport bieżący nr 140/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Magellan S.A. informuje, że w dniu 29 października 2013 roku zostało dokonane rozliczenie kuponu 50 obligacji z trzyletnim terminem zapadalności o łącznej wartości nominalnej 5 mln PLN wyemitowanych w dniu 29 kwietnia 2011 roku w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej z BRE Bankiem S.A. (raport bieżący nr 61/2011).

Oprocentowanie przedmiotowych obligacji zostało ustalone na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę. W związku z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczenia kuponu dotychczas obowiązująca stopa WIBOR 6M z dnia 25.04.2013 r. została zmieniona na stopę WIBOR 6M z dnia 25.10.2013 r. Poza zmianą podstawy oprocentowania, pozostałe prawa z przedmiotowych obligacji nie uległy zmianie.

Zmiana praw z wyemitowanych obligacji została dokonana zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji przedmiotowej transzy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 10 i § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-29Grzegorz GrabowiczWiceprezes Zarządu
2013-10-29Rafał KarnowskiProkurent Magellan S.A.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość