Uzupełnienia i zmiany do prospektu z 20.11.2001

Wtorek, 20 listopada 2001 (15:22) Aktualizacja: Piątek, 23 listopada 2001 (13:08)

Wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Eldorado S.A.:

Rozdział I pkt. 7 str. 11

W przedostatnim akapicie "kluczowych pracowników Spółki" zastępuje się

"kluczowych pracowników"

Rozdział I pkt. 7 str. 11

W trzecim akapicie "33.000 złotych" zastępuje się "33.000 tys. zł"

Rozdział I pkt. 8.1 str. 12

"Uchwale nr 1 NWZA Emitenta z dnia 14.08.2001r." zmienia się na "Uchwale nr

2 NWZA Emitenta z dnia 22.10.2001r."

Rozdział I pkt. 8.2 str. 12

"Uchwale nr 2 NWZA Emitenta z dnia 14.08.2001r." zmienia się na "Uchwale nr

3 NWZA Emitenta z dnia 22.10.2001r."

W Rozdziale III pkt. 2.1 str. 31

W akapicie pierwszym:

?Uchwały nr 1 NWZA Spółki z dnia 14.08.2001r.? zmienia się na ?Uchwały nr 2

NWZA Spółki z dnia 22.10.2001r.?

?Uchwały nr 2 NWZA Spółki z dnia 14.08.2001r.? zmienia się na ?Uchwały nr 3

NWZA Spółki z dnia 22.10.2001r.?

?Uchwały nr 4 NWZA Spółki z dnia 14.08.2001r.? zmienia się na ?Uchwały nr 5

NWZA Spółki z dnia 22.10.2001r.?

W Rozdziale III pkt. 2.10.1 str. 45

Na końcu punktu dodaje się następujące zdanie:

?Na potrzeby przeprowadzenia Publicznej Oferty Otwartej Dom Maklerski BIG-

BG S.A. stworzył konsorcjum dystrybucyjne w skład którego wchodzą:

- Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.,

- Dom Maklerski BZ WBK S.A.

Wykaz Punktów Obsługi Klienta Oferującego i członków konsorcjum, w których

przyjmowane będą zapisy na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej

zamieszczony został w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 5 do Prospektu

W Rozdziale III pkt. 2.10.2 str. 46 i 2.10.9 str. 56

Po akapicie zaczynającym się od słów ?Oferta kierowana obejmuje? po słowach

?dotychczasowymi akcjonariuszami? dodaje się ?, Spółką ?

W rozdziale VIII w pkt. 1.7.13 str. 178 i 2.7.13 str. 229

?14.08.2001r.? zmienia się na ?22.10.2001r.?

Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5

Uwzględniając fakt stworzenia przez Oferującego konsorcjum dystrybucyjnego

dla przeprowadzenia Publicznej Oferty Otwartej lista POK-ów przedstawiona w

Załączniku nr 4 i 5 otrzymuje brzmienie:

Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BIG-BG S.A.

L.p. Miejscowość Ulica Kod pocztowy

1. Białystok Al. J. Piłsudskiego 13/1 15-444

2. Bielsko-Biała ul. Browarna 2 43-300

3. Bydgoszcz ul. Jagiellońska 4 85-950

4. Częstochowa ul. Kopernika 16/18 42-200

5. Gdańsk ul. Targ Drzewny 1 80-887

6. Gdańsk ul. Okopowa 7 80-819

7. Gdynia ul. Batorego 28/32 81-366

8. Katowice ul. Mickiewicza 15 40-951

9. Łódź ul. Kościuszki 134 90-451

10. Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 8/9 10-539

11. Poznań ul. Szkolna 19 61-832

12. Szczecin Plac Rodła 9 71-419

13. Toruń ul. Szosa Chełmińska 17 87-100

14. Warszawa Al. Jana Pawła II 15 00-828

15. Wrocław ul. Szewska 3 a 50-053

Lista Punktów Obsługi Klienta DI BRE S.A.

Lp Miejscowość Ulica Kod

pocztowy

1. Bielsko-Biała Plac Wolności 7 43-304

2. Bydgoszcz ul. Grodzka 17 85-109

3. Gdańsk ul. Okopowa 7 80-819

4. Gliwice ul. Mikołowska 7 44-100

5. Katowice ul. Powstańców 43 40-024

6. Kraków ul. Augustiańska 15 31-064

7. Łódź ul. Piotrkowska 148/150 90-063

8. Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 20-950

6

9. Olsztyn ul. Głowackiego 28 10-448

10. Poznań ul. Szyperska 20/21 60-967

11. Rzeszów ul. Sokoła 6 35-010

12. Szczecin ul. Tkacka 55 70-556

13. Warszawa ul. Wspólna 47/49 00-684

14. Wrocław ul. Podwale 63 50-010

Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BZWBK S.A.

L.p Miejscowość Ulica Kod

. pocztowy

1. Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 26 85-090

2. Gdańsk ul. Długie Ogrody 10 80-765

3. Kalisz ul. Parczewskiego 9 a 62-800

4. Katowice ul. Wita Stwosza 2 40-951

5. Kielce ul. Wspólna 2 25-950

6. Legnica ul. Witelona 8 59-220

7. Leszno ul. Słowiańska 33 64-100

8. Łodź ul. Sienkiewicza 26 90-114

9. Opole Ozimska 6 45-057

10. Płock ul. Kolegialna 21 09-402

11. Poznań ul. Szkolna 5 61-832

12. Toruń ul. Krasińskiego 2 87-100

13. Warszawa Atrium Tower Al. Jana Pawła 00-854

II 25

14. Wrocław Strzegomska 6-10 50-950

15. Zielona Góra ul. Bankowa 5 65-950

Podstawa prawna informacji:

Art. 81 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r ? prawo o publicznym

obrocie papierami wartościowymi.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość