JR INVEST SA porządkuje Grupę Kapitałową i wchodzi w branżę OZE

Wtorek, 21 kwietnia 2015 (12:49)

JR INVEST SA, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, dokonuje sprzedaży posiadanej nieruchomości położonej w centrum Bielska-Białej do swojej spółki zależnej Laguna Capital Sp. z o.o. Emitent rozszerza również swoją działalność o branżę Odnawialnych Źródeł Energii.

Sprzedaż nieruchomości w Bielsku-Białej pozwoli spółce na zwiększenie transparentności swoich sprawozdań finansowych. Dalsze plany związane z tą nieruchomością zakładają konsekwentne obniżanie salda jej zadłużenia, co doprowadzi do uzyskania cennego i nieobciążonego aktywa, a tym samym sukcesywnego zwiększenia majątku grupy.

JR INVEST SA jest obecnie właścicielem poprzez swoje spółki zależne m.in. budynku biurowo-handlowo-usługowego blisko centrum Krakowa, Centrum Biurowo-Szkoleniowego w centrum Katowic, a także Galerii Handlowej w centrum Zielonej Góry. Emitent posiada również 50 proc. udziałów w spółce GANADOR Sp. z o.o., będącej funduszem nieruchomościowym, która obecnie posiada 6 nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych na Śląsku.

- JR INVEST SA, będąc spółką dominującą w grupie, pełni rolę spółki holdingowej i dla przejrzystości przepływu informacji finansowych oraz organizacyjnych przekazuje posiadaną nieruchomość do zależnej spółki córki, dedykowanej specjalnie do tego celu. Takie działanie ma charakter porządkujący w ramach grupy. Jest to z korzyścią dla obydwu spółek, gdyż Laguna Capital Sp. z o.o. po uzyskaniu doświadczenia i kapitału z poprzedniej inwestycji polegającej na nabyciu, a następnie odsprzedaży z zyskiem kamienicy w centrum Gliwic, teraz ma możliwość zdyskontowania tego doświadczenia i środków w ramach realizacji kolejnego projektu w tej wąskiej branży, jakim jest nabycie kamienicy w centrum Bielska-Białej. JR INVEST SA dzięki takiemu posunięciu będzie mogła jeszcze lepiej spełniać swoją funkcję w grupie poprzez przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad spółkami zależnymi w grupie przy jednoczesnym dostarczaniu tym spółkom usług doradczych w obszarze zarówno strategicznym, jak i operacyjnym. W ten sposób JR INVEST SA może swobodniej, w tym bez potrzeby składania do banku wyjaśnień z podejmowanych kolejnych operacji, realizować działalność spółki holdingowej, co może okazać się istotne w obliczu planowanych przez spółkę inwestycji kapitałowych - komentuje January Ciszewski, prezes zarządu spółki JR INVEST SA.

JR INVEST SA, oprócz działalności w segmencie nieruchomościowym, zamierza także inwestować w branżę OZE, głównie w fotowoltaikę. Obecnie spółka posiada akcje Columbus Energy SA stanowiące 20 proc. kapitału zakładowego i dające prawo do wykonywania 20 proc. głosów na WZA. Podmiot ten prowadzi pełną obsługę inwestycji związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE dla klienta indywidualnego, jak również dla klienta biznesowego.

Spółka realizuje wszystkie etapy inwestycji, od pozyskania niezbędnych pozwoleń poprzez uzyskanie dofinansowania i atrakcyjnego finansowania, dostarczenie sprzętu i profesjonalny montaż, aż po uruchomienie instalacji i obsługę serwisową. Na podstawie przeprowadzanego, darmowego dla klienta indywidualnego Audytu Fotowoltaicznego, Columbus Energy SA dobiera odpowiednie rozwiązania dedykowane dla konkretnego odbiorcy, dzięki czemu klient dostaje dokładnie to, czego potrzebuje.

W ostatnim czasie Columbus Energy SA poinformowała o podpisaniu już 1000 umów na realizacje mikroinstalacji fotowoltaicznych, których łączna wartość przekracza 50 mln zł. Plany JR INVEST SA zakładają zwiększanie zaangażowania kapitałowego w Columbus Energy SA, która powinna odnieść znaczące korzyści dzięki wejściu w życie nowej Ustawy o OZE, wprowadzającej taryfy gwarantowane oraz rozpoczęciu naborów na dofinansowania w ramach Programu Prosument.

- Wartość rynku instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce na przestrzeni 6 lat szacuje się na ponad 200 mld zł. Aktualnym dokumentem strategicznym w zakresie rozwoju energetyki Państwa jest polityka energetyczna Polski do 2030 r. uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Jednym z priorytetów tej strategii jest zapewnienie osiągnięcia przez Polskę w 2020 r. co najmniej 15 proc. udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto. Z kolei wg. badań Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) aż 45 proc. Polaków chce inwestować i instalować w swoich domach mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Wspomniane wyżej fakty oraz ogromne dotacje, budżet NFOŚiGW, popyt i moda na odnawialne źródła energii są powodem tego, że Spółka będzie się dynamicznie rozwijać i Columbus Energy SA będzie stabilnie zwiększać swoją wartość. Najbliższe miesiące to wzrost organiczny przedsiębiorstwa, zwiększanie zasobów ludzkich i realizacja zakontraktowanych instalacji. Dlatego JR INVEST SA będzie zwiększać swoje zaangażowanie w tę branżę oraz będzie zwiększać swój udział w akcjonariacie Columbus Energy SA - dodaje Ciszewski.

Spółka zamierza być przedsiębiorstwem "Eko" i planuje zainstalować panele fotowoltaiczne na każdej z posiadanych przez siebie nieruchomości. Przygotowywane projekty mają być finansowane z udziałem dotacji pochodzących z funduszy unijnych. Będzie to tym samym pierwszy krok JR INVEST SA w kierunku OZE. W dłuższej perspektywie emitent ma zamiar wprowadzać także więcej odnawialnych źródeł energii w swoich nieruchomościach.

- Poprzez wdrożenie instalacji fotowoltaicznych w posiadanych nieruchomościach JR INVEST SA zwiększy swoje zaawansowanie technologiczne. Przyczyni się to nie tylko do zmiany sposobu postrzegania emitenta jako spółki bardziej innowacyjnej, lecz także znajdzie to odzwierciedlenie w zwiększeniu osiąganych oszczędności oraz jeszcze lepszych wskaźnikach ekonomicznych - podsumowuje Ciszewski.

W skład Grupy Kapitałowej JR INVEST SA wchodzą podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości komercyjnych w atrakcyjnych cenach, a następnie modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r.

Opr. MD

INTERIA.PL

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość