JR INVEST SA porządkuje Grupę Kapitałową i wchodzi w branżę OZE

Wtorek, 21 kwietnia 2015 (12:49)

JR INVEST SA, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, dokonuje sprzedaży posiadanej nieruchomości położonej w centrum Bielska-Białej do swojej spółki zależnej Laguna Capital Sp. z o.o. Emitent rozszerza również swoją działalność o branżę Odnawialnych Źródeł Energii.

Sprzedaż nieruchomości w Bielsku-Białej pozwoli spółce na zwiększenie transparentności swoich sprawozdań finansowych. Dalsze plany związane z tą nieruchomością zakładają konsekwentne obniżanie salda jej zadłużenia, co doprowadzi do uzyskania cennego i nieobciążonego aktywa, a tym samym sukcesywnego zwiększenia majątku grupy.

JR INVEST SA jest obecnie właścicielem poprzez swoje spółki zależne m.in. budynku biurowo-handlowo-usługowego blisko centrum Krakowa, Centrum Biurowo-Szkoleniowego w centrum Katowic, a także Galerii Handlowej w centrum Zielonej Góry. Emitent posiada również 50 proc. udziałów w spółce GANADOR Sp. z o.o., będącej funduszem nieruchomościowym, która obecnie posiada 6 nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych na Śląsku.

- JR INVEST SA, będąc spółką dominującą w grupie, pełni rolę spółki holdingowej i dla przejrzystości przepływu informacji finansowych oraz organizacyjnych przekazuje posiadaną nieruchomość do zależnej spółki córki, dedykowanej specjalnie do tego celu. Takie działanie ma charakter porządkujący w ramach grupy. Jest to z korzyścią dla obydwu spółek, gdyż Laguna Capital Sp. z o.o. po uzyskaniu doświadczenia i kapitału z poprzedniej inwestycji polegającej na nabyciu, a następnie odsprzedaży z zyskiem kamienicy w centrum Gliwic, teraz ma możliwość zdyskontowania tego doświadczenia i środków w ramach realizacji kolejnego projektu w tej wąskiej branży, jakim jest nabycie kamienicy w centrum Bielska-Białej. JR INVEST SA dzięki takiemu posunięciu będzie mogła jeszcze lepiej spełniać swoją funkcję w grupie poprzez przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad spółkami zależnymi w grupie przy jednoczesnym dostarczaniu tym spółkom usług doradczych w obszarze zarówno strategicznym, jak i operacyjnym. W ten sposób JR INVEST SA może swobodniej, w tym bez potrzeby składania do banku wyjaśnień z podejmowanych kolejnych operacji, realizować działalność spółki holdingowej, co może okazać się istotne w obliczu planowanych przez spółkę inwestycji kapitałowych - komentuje January Ciszewski, prezes zarządu spółki JR INVEST SA.

JR INVEST SA, oprócz działalności w segmencie nieruchomościowym, zamierza także inwestować w branżę OZE, głównie w fotowoltaikę. Obecnie spółka posiada akcje Columbus Energy SA stanowiące 20 proc. kapitału zakładowego i dające prawo do wykonywania 20 proc. głosów na WZA. Podmiot ten prowadzi pełną obsługę inwestycji związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE dla klienta indywidualnego, jak również dla klienta biznesowego.

Spółka realizuje wszystkie etapy inwestycji, od pozyskania niezbędnych pozwoleń poprzez uzyskanie dofinansowania i atrakcyjnego finansowania, dostarczenie sprzętu i profesjonalny montaż, aż po uruchomienie instalacji i obsługę serwisową. Na podstawie przeprowadzanego, darmowego dla klienta indywidualnego Audytu Fotowoltaicznego, Columbus Energy SA dobiera odpowiednie rozwiązania dedykowane dla konkretnego odbiorcy, dzięki czemu klient dostaje dokładnie to, czego potrzebuje.

W ostatnim czasie Columbus Energy SA poinformowała o podpisaniu już 1000 umów na realizacje mikroinstalacji fotowoltaicznych, których łączna wartość przekracza 50 mln zł. Plany JR INVEST SA zakładają zwiększanie zaangażowania kapitałowego w Columbus Energy SA, która powinna odnieść znaczące korzyści dzięki wejściu w życie nowej Ustawy o OZE, wprowadzającej taryfy gwarantowane oraz rozpoczęciu naborów na dofinansowania w ramach Programu Prosument.

- Wartość rynku instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce na przestrzeni 6 lat szacuje się na ponad 200 mld zł. Aktualnym dokumentem strategicznym w zakresie rozwoju energetyki Państwa jest polityka energetyczna Polski do 2030 r. uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Jednym z priorytetów tej strategii jest zapewnienie osiągnięcia przez Polskę w 2020 r. co najmniej 15 proc. udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto. Z kolei wg. badań Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) aż 45 proc. Polaków chce inwestować i instalować w swoich domach mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Wspomniane wyżej fakty oraz ogromne dotacje, budżet NFOŚiGW, popyt i moda na odnawialne źródła energii są powodem tego, że Spółka będzie się dynamicznie rozwijać i Columbus Energy SA będzie stabilnie zwiększać swoją wartość. Najbliższe miesiące to wzrost organiczny przedsiębiorstwa, zwiększanie zasobów ludzkich i realizacja zakontraktowanych instalacji. Dlatego JR INVEST SA będzie zwiększać swoje zaangażowanie w tę branżę oraz będzie zwiększać swój udział w akcjonariacie Columbus Energy SA - dodaje Ciszewski.

Spółka zamierza być przedsiębiorstwem "Eko" i planuje zainstalować panele fotowoltaiczne na każdej z posiadanych przez siebie nieruchomości. Przygotowywane projekty mają być finansowane z udziałem dotacji pochodzących z funduszy unijnych. Będzie to tym samym pierwszy krok JR INVEST SA w kierunku OZE. W dłuższej perspektywie emitent ma zamiar wprowadzać także więcej odnawialnych źródeł energii w swoich nieruchomościach.

- Poprzez wdrożenie instalacji fotowoltaicznych w posiadanych nieruchomościach JR INVEST SA zwiększy swoje zaawansowanie technologiczne. Przyczyni się to nie tylko do zmiany sposobu postrzegania emitenta jako spółki bardziej innowacyjnej, lecz także znajdzie to odzwierciedlenie w zwiększeniu osiąganych oszczędności oraz jeszcze lepszych wskaźnikach ekonomicznych - podsumowuje Ciszewski.

W skład Grupy Kapitałowej JR INVEST SA wchodzą podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości komercyjnych w atrakcyjnych cenach, a następnie modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r.

Opr. MD

INTERIA.PL

Podziel się