Korekta raportu okresowego IDEON S.A. za rok 2015

Poniedziałek, 21 marca 2016 (17:54)

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w jednostkowym raporcie rocznym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska w tabeli "podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentowanych sprawozdań finansowych, przeliczone na EUR”. W pozycji "przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej” w roku 2015 w kolumnie "Euro” podano kwotę -9089 tys. Euro, a winno być 346 tys. Euro. Ponadto w pozycji "liczba udziałów/akcji w sztukach” dodano informację, że podana liczba uwzględnia scalenie akcji spółki.

Wyżej wymienione korekty zostały wprowadzone do "Jednostkowego sprawozdania IDEON S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”, które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Korekta raportu dotyczącego wyników finansowych za rok 2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2015 r. zostanie przekazana do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-21Ireneusz KrólPrezes ZarząduIreneusz Król
2016-03-21Mariusz JabłońskiWiceprezes ZarząduMariusz Jabłoński

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość