Skonsolidowany Raport roczny FERRUM SA

Poniedziałek, 21 marca 2016 (21:21)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2015201420152014
Przychody ze sprzedaży311 374439 98774 406105 029
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(51 970)4 034(12 419)963
Zysk(strata) przed opodatkowaniem(58 110)(2 362)(13 886)(564)
Zysk (strata) netto(49 658)(1 549)(11 866)(370)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 66720 5515 1784 906
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(653)(4 089)(156)(976)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(19 343)(14 729)(4 622)(3 516)
Przepływy pieniężne netto razem1 6711 733399414
Aktywa razem262 718327 29561 64976 788
Zobowiazania długoterminowe99 29723 38123 3015 486
Zobowiązania krótkoterminowe115 428206 18327 08648 374
Kapitał własny47 99397 73111 26222 929
Kapitał akcyjny75 83975 83917 79617 793
Liczba akcji (w sztukach)23 156 86623 156 86623 156 86623 156 866
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(2,14)(0,07)(0,51)(0,02)
Wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,074,220,490,99
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość