Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wykluczenia akcji zwykłych serii A, B i C spółki ASM GROUP S.A. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Wtorek, 13 września 2016 (17:15)

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 13 września 2016 roku, Emitent otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. między innymi Uchwały nr 935/2016 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki ASM GROUP S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji.

Podjęta uchwała jest następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki ASM GROUP S.A. wykluczyć z dniem 14 września 2016 r. akcje zwykłe na okaziciela serii A, B i C tej spółki, oznaczone kodem "PLASMGR00014", z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółki ASM GROUP S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 13 września 2016 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Stańczak - Prezes Zarządu
Marcin Skrzypiec - Wiceprezes Zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość