Wyznaczenie pierwszego dnia notowania

Wtorek, 21 marca 2017 (10:00)

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Auto-Spa S.A. ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 16 marca 2017 r informuje, że w dniu 20 marca 2017 r Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 248/2017 r w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, ,N1, N2, O i P.

Zgodnie z treścią uchwały, określono 23 marca 2017 r, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConncet następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Auto-Spa S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:

a) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji serii A,

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B,

c) 99.976 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii E1,

d) 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje serii E2,

e) 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje serii E3,

f) 36.522 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwie) akcje serii F,

g) 86.670 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii G,

h) 545.336 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji serii H,

i) 266.666 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii I,

j) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii J,

k) 48.007 (czterdzieści osiem tysięcy siedem) akcji serii K,

l) 29.478 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji serii L,

m) 48.801 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji serii M,

n) 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje serii N1,

o) 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje serii N2,

p) 1.361.213 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji serii O,

q) 1.720.000 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii P,

- pod warunkiem dokonania w dniu 23 marca 2017 r rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLAUTSP00014”.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Dariusz IlskiPrezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość