Senat za propozycją niższych opłat za egzamin na prawo jazdy

Poniedziałek, 19 czerwca 2017 (14:40)

Osoby z niepełnosprawnościami, zdające praktyczny egzamin na prawo jazdy wypożyczonym samochodem, będą mogły liczyć na obniżenie opłaty za ten egzamin o koszt wynajęcia pojazdu - zakłada projekt ustawy, którym zajmie się jutro senacka komisja.

Senat za propozycją niższych opłat za egzamin na prawo jazdy /©123RF/PICSEL

Projekt ma być rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej, komisji infrastruktury oraz komisji ustawodawczej.

W uzasadnieniu projektu napisano, że celem propozycji jest "obniżenie osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu w przypadku, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia".

Propozycja ma dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał w 2016 r., że przepisy, odnoszące się do pojazdów służących osobom niepełnosprawnym podczas egzaminu na prawo jazdy, są niezgodne z konstytucją. Orzekł, że wsparcie dla tej kategorii zdających jest "dalece niewystarczające". Zgodnie z zakwestionowanymi regulacjami m.in. wobec osoby niepełnosprawnej nie stosuje się wymogu zdawania egzaminu autem będącym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Trybunał przyznał, że zaskarżone przepisy powodują, iż dla osoby z niepełnosprawnością "powstaje niewątpliwie sytuacja faktyczna zmuszająca ją do dostarczenia lub wskazania pojazdu egzaminacyjnego".

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami, które stawiają się na egzamin praktyczny z dostosowanym do swoich potrzeb pojazdem, mogą liczyć na zmniejszenie opłaty za egzamin o 50 proc.

W projekcie zwrócono uwagę, że przeciętny koszt wynajmu pojazdu (dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością) na egzamin praktyczny waha się od kilkudziesięciu (np. woj. lubelskie czy małopolskie) do ponad 200 zł (woj. warmińsko-mazurskie). W woj. śląskim średni koszt wynajmu odpowiedniego pojazdu między OSK wynosi 250 zł.

Liczba egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B dla osób z niepełnosprawnościami w latach 2012-2015 wyniosła do 391 rocznie.

W propozycji zwrócono uwagę, że wynikiem konsultacji społecznych projektu powinno być uzupełnienie go o przepis tworzący internetową bazę pojazdów gotowych do udostępnienia na praktyczne egzaminy osób z niepełnosprawnościami w różnych częściach kraju. Baza taka mogłaby być prowadzona np. przez warszawski wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub Instytut Transportu Samochodowego, a jej prowadzenie - finansowane z budżetu państwa.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PAP

Podziel się

~Marcin -

Jestem za tym aby niepełnosprawni fizycznie nic nie płacili. Oni już dosyć płacą swoim kalectwem. Życzę im wszystkim wytrwałości w ich nieszczęściu i wielu, wielu przyjaciół o złotych sercach.

Piszesz jako Gość