Oświadczenie zarządu Polskiej Rady Biznesu w sprawie zmian w ustroju polskiego sądownictwa

Poniedziałek, 17 lipca 2017 (06:25) Aktualizacja: Poniedziałek, 17 lipca 2017 (07:25)

Zarząd Polskiej Rady Biznesu wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu przeprowadzania zmian w ustroju polskiego sądownictwa oraz wyraża poważne obawy w kwestii praktycznych skutków proponowanych rozwiązań, które mogą umożliwiać naruszanie podstawowych wartości wspólnych dla państw demokratycznych.

Jacek Szwajcowski, prezes Polskiej Rady Biznesu /Informacja prasowa

PRB od lat stoi na stanowisku, że system wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest dysfunkcjonalny i wymaga głębokich reform, szczególnie w zakresie istotnym dla efektywności funkcjonowania sektora publicznego i życia gospodarczego w naszym państwie. Usytuowanie władzy sądowniczej, sam podział i wzajemna kontrola władz są jednak podstawowymi kwestiami ustrojowymi i jako takie nie powinny być zmieniane pospiesznie i bez głębokiej refleksji.

Domagamy się przeprowadzenia szerokiej dyskusji wolnej od akcentów politycznej histerii i prób realizowania interesów partyjnych. Oczekujemy zbudowania konsensusu społecznego wokół usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a następnie podjęcia zdecydowanych działań legislacyjnych.

Apelujemy do Prezydenta RP o umożliwienie wspólnej naprawy polskiego sądownictwa i zawetowanie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Apelujemy do posłów i senatorów o głosowanie przeciw projektowi ustawy o Sądzie Najwyższym w przedłożonym kształcie.

Zarząd Polskiej Rady Biznesu

INTERIA.PL

Podziel się

~Zawsze źle -

O ile mnie pamięć nie zawodzi , przedsiębiorcy zawsze narzekali na opieszałość sądów. Teraz narzekają na zmiany w sądownictwie. Czy oni wiedzą czego chcą ? , czy zawsze wszystko jest dla nich złe , oprócz siebie?

Piszesz jako Gość