Czy gmina może zakazać odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu?

Sobota, 12 sierpnia 2017 (06:00)

Jeśli dany teren pozbawiony jest możliwości podłączenia do kanalizacji, gmina nie może za pośrednictwem miejscowego planu zakazać odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu na rzecz konieczności budowy szamb.

czystość wód jest priorytetem! Gmina może nakazać podłączenie domu do kanalizacji /©Glowimages

W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku m.in. poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jak widać, gmina posiada zatem uprawnienia, by w formie decyzji administracyjnej lub też za pośrednictwem uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zobowiązać właściciela do podłączenia nieruchomości do kanalizacji, w razie niespełnienia warunków wymienionych przez ustawodawcę - informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

Jeśli zgodnie z prawem, istnieje gminna sieć kanalizacyjna, właściciel ma możliwość przyłączenia do niej swojej nieruchomości, jednak nie zrealizował obowiązku przyłączenia oraz nie posiada on odpowiedniej przydomowej oczyszczali ścieków, organ administracji publicznej może wydać decyzję nakazującą podłączenie.

Decyzja taka wydana będzie w przypadku niespełnienia wszystkich tych warunków, po dokładnym zbadaniu ich faktycznego zaistnienia. Oznacza to, że na organie spoczywać będzie obowiązek odpowiedniej argumentacji nakazu w uzasadnieniu decyzji.

Warto w tym miejscu omówić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 29 stycznia 2016 r. (sygnatura akt: II SA/Łd 939/15) w którym ustalony został przykładowy zakres możliwych i uprawnionych działań, jakie w zakresie władztwa planistycznego może podjąć gmina. We wspomnianej sprawie zaskarżony został uchwalony przez radę gminy miejscowy plan, który, pomimo tego, że nie została wybudowana miejska kanalizacja zbiorcza, wprowadzał definitywny zakaz odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu. W zamian na właścicieli nieruchomości nałożony został nakaz budowy szczelnych szamb.

Akt planistyczny został zaskarżony w związku z naruszeniem interesów właścicieli poprzez zawarte w nim zbyt rygorystyczne rozstrzygnięcia. Sąd poparł stanowisko skarżących i na podstawie art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzekł o jego nieważności - doszło do jawnego naruszenia przepisów. Uchwalony przez gminę plan miejscowy pozostawał w sprzeczności z przywołaną powyżej przesłanką o obowiązku utrzymywania czystości. Nakazywał on bowiem podłączenie do sieci kanalizacji, a w przypadku jej braku, budowę bezodpływowego zbiornika - był więc bardziej restrykcyjny niż przepis powszechnie obowiązujący, którego powinien bezwzględnie przestrzegać.

Saveinvest

Podziel się

~TakaPrawda -

Autor chyba nie wie, co pisze...gminy zabraniają budowy oczyszczalni, umieszczając zapisy z tym związane w planach zagospodarowania terenu. I po części rozumiem takie podejście do tematu. Polak potrafi...a resztę sobie dopiszcie sami. Znacie problem szamb bez dna? Albo specjalnie dziurawionych szamb, by się dobrze odraczało? To teraz pomyślcie, co by było, gdyby każdy mógł oficjalnie odprowadzać ścieki do gleby, niby oczyszczone. Nie w tym kraju i nie z tym narodem...przykre ale prawdziwe. Wokół mnie jest ok 10 siedlisk, mam zbiornik szczelny 10m3, wybieram co dwa miesiące ale nigdy nie widziałem, by gdzieś obok ktoś wybierał! W okolicy jest park Natura 2000, a cały teren należy do Jury K-CZ. Firma, która świadczy usługę opróżniania szamba potwierdza, ze w tej okolicy nikt nie korzysta z ich usług, bo mają dziurawe szamba. A Plan zagospodarowania mówi wyraźnie o szczelnych zbiornikach. A mało to chłopów, którzy wylewają szamba do lasów, na pola, bądź gdzie popadnie...takim dzikim krajem właśnie jesteśmy....miesięcznice, pomniki, misie i pysie wszędzie, ale własne gówna w ziemię będziemy wylewać i udawać, ze nic się nie stało.

kgb03

kgb03 -

Ich obowiązkiem powinno byc darmowe i natychmiastowe podłączanie do sieci, a nie jak to jest teraz buduj pan przyłącza a potem najlepiej się zrzekaj go za 10% wartość, złodziejski wodociągi.

~romek -

Dostosujcie opłaty za wywóz do możliwości finansowych ludzi i będzie po problemie. Dwoje emerytów po 700 zł emerytury ma wydawać co miesiąc po 200 zł za wywóz. A potem gatki że ludzie nie cywilizowani. Niecywilizowane to są w tym kraju emerytury i zarobki. Amen

~marcin -

Szczelne szambo to jakis mit . Sa domy gdzie mieszkaja trzy rodziny a szambo ma 2m3 i nigdy nie wybierane a potem mowia ze ziemia smierdzi woda brudna i chorzy . Z piecami tak samo pala plastikiem bo z komina to do sasiada poleci a potem wszyscy chorzy na raka

Piszesz jako Gość