Podatnicy będą mieli obowiązek przekazywać dobowe wyciągi rachunków szefowi KAS

Niedziela, 13 sierpnia 2017 (06:00)

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Skarbówka dostanie wyciągi w rachunków bankowych /©123RF/PICSEL

Jak tłumaczy resort rozwoju i finansów, proponowana nowelizacja Ordynacji podatkowej ma na celu prewencyjne ograniczanie nadużyć i oszustw podatkowych, przede wszystkim tych polegających na karuzeli podatkowej.

Adresaci zmian

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych ma spoczywać na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany będzie:

- za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku, którego siedziba lub oddział znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

- bezpośrednio przez podatnika - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku, którego siedziba lub oddział znajduje się poza obszarem Polski.

Wyciągi z rachunków bankowych będą przekazywane za okresy dobowe do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w postaci elektronicznej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części.

Tajemnice bankowa, zawodowa i skarbowa

Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa będzie przekazywała wyciągi z rachunków bankowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Z kolei izba rozliczeniowa będzie upoważniona do przetwarzania danych z wyciągów z rachunków bankowych, w tym danych stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu ustawy Prawo bankowe i tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Projekt zmienia również brzmienie art. 293 Ordynacji podatkowej w zakresie wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do danych dotyczących udostępnienia kontrahentowi podatnika informacji o:

- niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

- nieujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach, do których składania obowiązani są podatnicy, czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

- niezapłaceniu podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Cel zmian

Takie rozwiązanie ma chronić podatników przed nieuczciwością kontrahentów poprzez ostrzeganie podatników w przypadku podejrzanych transakcji oraz zawiadamianie ich elektronicznie o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Omawiany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej trafi teraz pod obrady rządu.

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu, w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz optymalizacji podatkowej

Kancelaria Prawna Skarbiec

Podziel się

~evq -

Dlaczego działaność kościoła,ta usługowa dla ludności, nie jest opodatkowana tak jak wszystkie podmioty gospodarcze? Dlaczego np. usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych mają cenniki,a na parafialnych za takie usługi jest tzw.ofiara.Czy "ofiara" ,czyli darowizna nie powinna być opodatkowana?Dlaczego Sady biskupie i inne kościelne szczycą się publicznie 12 tys "rozwodów" kościelnych rocznie po 4 tys.za rozwód nie odprowadzają podatkow od tak wielkich dochodów? Tam proszę zaglądać do kont.

~nie PiS!!! -

Narazie dobowe wyciągi z kont bankowych będą przekazywać ci , co mają firmy, potem rozszerzy sie to na wszystkich podatników. A gdzie tajemnica bankowa, taka jak ta, z której słyną szwajcarskie banki? Totalna inwigilacja działa i swoje działania juz rozszerza, Wielki Brat czuwa, PiS chce wszystko i wszystkich kontrolować, kontrolować, kontrolować, żeby się nic nie ukryło. To jest ta "dobra zmiana", którą zafundowali nam wyborcy PiS !!! Ciekawe kiedy wpadną na pomysł o obowiązkowych kamerach w sypialniach, łazienkach i toaletach w miejscach publicznych i w prywatnych mieszkaniach. Zgodnie z usawą teraz juz wszystko mogą, podsłuch i podgląd w prywatnych mieszkaniach też

Piszesz jako Gość