Od września nowy wzór legitymacji dla niepełnosprawnych

Wtorek, 12 września 2017 (06:00)

Z dniem 1 września weszły w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji osób niepełnosprawnych. Wydane wcześniej legitymacje zachowają ważność i nie ma potrzeby ich wymiany. Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane - na podstawie prawa miejscowego - przede wszystkim przez podmioty publiczne. Na podstawie przepisów obowiązujących na terenie całego kraju legitymacja uprawnia również do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

MRPiPS: od września - nowy wzór legitymacji dla osób dla niepełnosprawnych /Informacja prasowa

Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane na nowych zasadach; natomiast 1 września weszły w życie przepisy zmieniające wygląd legitymacji - przypomina MRPiPS.

Zmiany dotyczące legitymacji dla osób z niepełnosprawnością wprowadziła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Środowisko osób z niepełnosprawnościami od dawna postulowało, by legitymacje - dziś przypominające te szkolne - zostały zastąpione plastikowymi kartami.

Legitymacja jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek.

MRPiPS przypomniało w komunikacie, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od 1 sierpnia legitymacja wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając go, musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność) lub 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). Zatem okres ważności legitymacji nie musi pokrywać się z okresem ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej.

Resort podkreślił, że legitymacje wystawione przed 1 sierpnia zachowają ważność na czas w nich określony. Nie trzeba też wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te bowiem zachowują ważność bezterminowo. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 1 sierpnia pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

W myśl nowych przepisów od 1 września zmieni się również wygląd legitymacji. Nowy wzór przewiduje możliwość zamieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności. Informacje te będą zamieszczane - wyłącznie za pomocą kodu QR - jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille'a, a także napisy w językach angielskim i francuskim.

Wzór nowej legitymacji wyłoniono w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wygrał go Piotr Felszyński.

Projekt legitymacji zawiera na awersie białe tło z pastelowym, szaroniebieskim deseniem układającym się w koncentryczne okręgi, w lewym górnym rogu karty jest napis LON (Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej), w którym literę "O" zastępuje ikonka symbolizująca osobę na wózku. Na dole karty znajdują się białe ikonki z symbolami niepełnosprawności: osoba na wózku, niepełnosprawność słuchu, wzroku, intelektualna, osoba z laską, pies asystujący, ręce symbolizujące język migowy.

Na rewersie jest taki sam deseń: po lewej stronie okrągłe, białe ikonki z symbolami niepełnosprawności na pastelowym, szaroniebieskim tle. Nowe legitymacje będą miały formę plastikowych kart, wielkości karty kredytowej.

PAP/INTERIA.PL

Podziel się

~SKANDAL -

WIECIE ŻE DZIECKO.CHORE MA 1200+CO MIESIĄC A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE CIEZKO CHORE DOROSŁE 600+.W TAMTYM ROKU DOSTALI 2 ZL PODWYZKI A TYM 5 ZL .TO JEST SKANDAL .

~Król Maciuś I -

A ja czegoś tu nie rozumiem :-) Skoro "Legitymację wydawane są na wniosek osoby" To dlaczego Pani w PCPR informuje że aby otrzymać legitymację trzeba stanąć na komisje?...Nadmieniam fakt iż posiadam niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym , od dziecka i jest ona trwała... Czy każde województwo ma jakieś odrębne przepisy? I np. W Warszawie jest tak jak w ustawie a we Wrocławiu juz obowiązuje "widzi mi sie"Pani za ladą? Czy istnieje jakaś instytucja która to weryfikuje ? Pytań by mogło być jeszcze wiele tylko po co skoro odpowiedzi.... Brak...

Piszesz jako Gość