KE zwiększa środki na promocję produktów rolniczych do 169 mln euro

Piątek, 12 stycznia (16:35)

169 mln euro - taką kwotę Komisja Europejska przeznacza w 2018 r. na finansowanie promocji produktów rolnych na świecie. To o 27 mln euro więcej, niż w 2017 r. KE zaprasza instytucje sektora rolno-spożywczego do składania wniosków o finansowanie.

Bruksela będzie wspierać rolnictwo dodatkowymi dotacjami /©Glowimages

Komisja Europejska ogłosiła w piątek zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie tych programów przeznaczono łącznie 169 mln euro (w 2017 r. 142 mln euro). Mogą to być kampanie na rzecz zdrowej żywności, ale też promocja konkretnych sektorów rynku.

- UE jest największym podmiotem na światowym rynku produktów rolno-spożywczych. Wiadomo też, że żywność wysokiej jakości najlepiej kupować właśnie tu. Podczas wielu zagranicznych wyjazdów służbowych miałem okazję osobiście przekonać się, jak duże jest zainteresowanie unijnymi produktami rolno-spożywczymi wśród konsumentów i przedsiębiorstw na całym świecie - powiedział w piątek unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan.

Jak dodał, w ubiegłym roku łączna wartość zgłoszonych wniosków o finansowanie programów promocji produktów rolno-spożywczych prawie dziesięciokrotnie przekroczyła dostępny budżet. - Kwalifikującym się organizacjom radzę więc nie zwlekać ze złożeniem wniosku - podkreślił.

Dwie trzecie dostępnych środków przeznaczono na promowanie unijnych produktów żywnościowych w państwach spoza UE, w szczególności tych, do których Unia mogłaby eksportować znacznie więcej artykułów rolno-spożywczych, jak Kanada, Japonia, Chiny, Meksyk i Kolumbia.

W przypadku programów wewnątrz UE Komisja szczególny nacisk chce położyć na informowanie konsumentów o różnych unijnych systemach i oznaczeniach jakości, takich jak oznaczenia geograficzne czy produkty ekologiczne. Finansowanie sektorowe będzie przeznaczone na programy promujące zrównoważoną hodowlę, m.in. owiec i kóz. Przewidziano również finansowanie kampanii promujących zdrowe żywienie oraz spożywanie owoców i warzyw.

Do składania wniosków o finansowanie w ramach ogłoszonego w piątek zaproszenia uprawnione są organizacje handlowe, organizacje producentów i instytucje sektora rolno-spożywczego odpowiedzialne za działania promocyjne. Wniosek może złożyć jedna organizacja lub kilka organizacji z jednego państwa UE. Dopuszcza się również wnioski dotyczące programów z udziałem organizacji krajowych z kilku różnych państw członkowskich bądź też jednej lub kilku organizacji europejskich. Kampanie przewidziane w programach trwają zazwyczaj trzy lata.

Wnioski można składać do 12 kwietnia 2018 r. za pomocą specjalnego portalu. Komisja oceni wnioski, a jesienią ogłosi, które z nich otrzymają finansowanie.

CHAFEA - unijna Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności - oferuje szereg narzędzi wspomagających wnioskodawców w takim formułowaniu wniosków, aby miały one duże szanse powodzenia. Więcej informacji ma być dostępnych podczas serii "dni informacyjnych" zaplanowanych w całej UE. Pierwszy dzień informacyjny odbędzie się 31 stycznia w Brukseli. Będzie on otwarty dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, agencji reklamowych i organów krajowych.

PAP

Podziel się

~Mały rolnik -

Ale można tak składać te wnioski uczciwie ? Czy znów tylko znajomki urzędników i łapówkarze ? I kto ocenia tą niby jakość ? Pytam z ciekawości bo mnie to mało interesuje. Moje produkty żywnościowe lokalnie idą jak woda z rynny podczas ulewy i nie muszę kombinować, płacić sanepidu itp. Jeszcze nikt nie zachorował i przychodzą po więcej. Rozwinąłbym to i może ludzi zatrudnił bo sam bym nie wyrobił , ale jak czytam o tych zusach, podatkach, sanepidach, weterynarzach, urzędnikach, zeznaniach księgowych itp. To mi się nie chce. Na swoje potrzeby wystarcza mi aż nad to co potrzebuję.

Gość

Piszesz jako Gość