Jastrzębska Spółka Węglowa analizuje możliwości refinansowania zadłużenia

Piątek, 12 stycznia (10:17) Aktualizacja: Sobota, 13 stycznia (10:17)

Do końca stycznia Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce wyłonić doradcę, który wspomoże spółkę w procesie wyboru ścieżki refinansowania obecnego zadłużenia. Na luty zaplanowano serię spotkań z instytucjami finansowymi, m.in. EBI i bankami chińskimi.

Jastrzębska Spółka Węglowa ma problem z długiem /©123RF/PICSEL

Prezes JSW Daniel Ozon w tym tygodniu w rozmowie z dziennikarzami w Katowicach potwierdził, że oprócz rozmów z krajowymi i zagranicznymi bankami, spółka analizuje też możliwość uplasowania emisji obligacji, wartości ok. 500 mln USD, na rynkach zagranicznych.

- Jeżeli będzie do końca stycznia wybrany doradca, w lutym chcemy zrobić serię spotkań ze wszystkim grupami potencjalnych kredytodawców - zapowiedział Ozon, precyzując, że pierwszą grupą są banki działające w Polsce (zarówno te już finansujące JSW, jak i inne), drugą banki zagraniczne, w tym chińskie Exim Bank i ICBC, a trzecią - instytucje działające na rynku amerykańskim. Prowadzone są też rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

- Jesteśmy w trakcie pracy nad warunkami, tzw. term sheet, z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym; pewne analizy z tym bankiem mamy już zaawansowane. Jesteśmy też w trakcie rozmów z bankami chińskimi, które nie mają awersji do węgla i są gotowe finansować ten sektor długoterminowo - zapowiedział prezes JSW.

Odnośnie ewentualnej emisji obligacji na rynku amerykańskim, JSW analizuje m.in. koszty takiej operacji, w tym wielkość marż kredytowych. Ocena rynku wskazuje, że przy niskich stopach procentowych w USA jest duży popyt na różnego typu emisje spółek, z okresem zapadalności obligacji 7-10 lat. "To też rozważamy" - mówił Ozon, podkreślając, że spółka jest zainteresowana długoterminowym finansowaniem.

Prezes zaznaczył, że wejście na rynek amerykański oznaczałoby konieczność posiadania przez JSW oceny ratingowej. - Jesteśmy w rozmowach z agencjami ratingowymi na temat uzyskania takiego ratingu, ale to wymaga oczywiście zgód właścicielskich - zapowiedział Ozon.

W ocenie prezesa, obecne analizy JSW skupiają się przede wszystkim na porównaniu atrakcyjności finansowania z rynku amerykańskiego z tym, co oferują banki w Polsce i w Europie.

- Zdajemy sobie sprawę, że pewnie cena pozyskania tego finansowania w USA jest wyższa od kosztu, jaki oferują banki w Polsce. Z drugiej strony wiemy, że banki będą miały ograniczenia co do wielkości możliwości uplasowania takiego finansowania - zapowiedział prezes, wskazując na dużą dla polskich banków wartość finansowania, rzędu 500 mln USD, tj. 1,8-2 mld zł.

Prezes zaznaczył, że dla JSW istotne jest pozyskanie długoterminowego finansowania, biorącego pod uwagę także cykliczność cen węgla i wyników spółki. Firma preferowałaby np. mechanizmy, dzięki którym możliwe byłoby automatyczne zmniejszenie wielkości spłat kapitału (o określony procent) w sytuacji, gdy spadają ceny węgla i pogarszają się wyniki spółki.

Pytany o perspektywę poziomu cen węgla koksowego Ozon przypomniał, że analitycy już na czwarty kwartał 2017 i pierwszy kwartał 2018 r. prognozowali ich spadek, który nie nastąpił, jednak prognozy spadków są nadal aktualne.

Jednym z zabezpieczeń na wypadek dekoniunktury jest fundusz stabilizacyjny, w którym spółka w końcu grudnia ulokowała prawie 1,5 mld zł. - Przed końcem roku przelaliśmy pieniądze do TFI PGE - potwierdził Ozon. Ostateczne decyzje w sprawie tego funduszu akcjonariusze JSW podejmą 18 stycznia podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki. Środki w funduszu mają być lokowane jedynie w bezpieczne instrumenty, i wypłacane w określonej wysokości na żądanie spółki, z zyskiem powyżej wskaźnika Wibor.

Komentując perspektywę wypłaty dywidendy za 2017 r. Ozon poinformował, że zarząd spółki zamierza rozmawiać z właścicielem (w imieniu Skarbu Państwa nadzór nad spółką sprawuje resort energii) "o tym, czy już jest ten moment, żeby za rok 2017 podzielić się dywidendą z akcjonariuszami".

Według prezesa, decyzja w sprawie dywidendy musi wynikać z analizy kilku aspektów: oczekiwań załogi spółki, która w minionych, kryzysowych latach miała ograniczone wynagrodzenia, oczekiwań akcjonariuszy, potrzeb w zakresie inwestycji oraz perspektywy związanej z refinansowaniem zadłużenia i pozyskaniem korzystnego, długoterminowego finansowania.

- Weźmiemy to wszystko pod uwagę i będziemy dyskutować z właścicielem - zapowiedział Ozon. Przyznał, że "akcjonariusze przez ostatnie lata nie mieli żadnej dywidendy, nawet symbolicznej", co również - jak mówił - należy brać pod uwagę w analizach.

Odnosząc się do przewidzianej w rządowym Programie dla Śląska budowy nowej kopalni węgla koksowego w regionie, prezes przypomniał, że złoże Dębieńsko, o którym mowa, jest obecnie w gestii prywatnej spółki. "Czekamy, czy będzie taka możliwość, żebyśmy do tego projektu potencjalnie dołączyli w jakiś sposób" - zadeklarował prezes, oceniając, że na europejskim rynku jest miejsce na węgiel koksowy z nowej kopalni.

Przedstawiciele JSW poinformowali wcześniej, że węgiel koksowy znalazł się - na kolejne trzy lata - na unijnej liście 27 tzw. krytycznych surowców (spośród 76 analizowanych), co także podkreśla jego znaczenie i daje możliwości finansowania inwestycji dotyczących tego surowca. "To otwiera nam drzwi na skorzystanie z dodatkowych źródeł finansowania inwestycji rozwojowych, oferowanych przez europejskie inwestycje typu EBOR czy EBI" - wyjaśnił niedawno prezes.

PAP

Podziel się

~cham -

gdyby sprywatyzować 10 lat temu kopalnie które nie "rokowały" dziś mielibyśmy wiele problemów mniej ale wiadomo kopalnie muszą być państwowe.Wczoraj oglądałem usterke w której jeden z fachowców był elektryk z emeryturą górniczą ,wyglądał na mniej niż 50 lat i jak tłumaczył dorabia do emerytury.a ty tyraj do śmierci polski fr aje rze.

~MrZoob -

Żadne kredyty nie pomogą gdy w firmie jest bajzel. Co najwyżej wyprowadzą pieniadze jak to było w setkach przypadków w Polsce a z firmy zostanie atrapa - patrz przykład "Ruchu". I nic się nie mówi o poprawie produktywności czy inwestycjach no za wyjatkiem podłączenia się do prywatnej spółki ? Bo swego czasu sprzedano bogate złoża innym a nie polskiemu koncernowi. To jest cały upadek polskiego górnictwa jaki nastąpił za PO i jest tak naprawde kontynuowany za tej władzy. Miernoty na stanowiskach...

~klakier -

He, he, Chińczycy dadzą pieniądze w zastaw .....kopalni, a póżniej ją zamkną i węgiel przywiozą z Chin.

Gość

Piszesz jako Gość