Zarząd Banku Millennium zaproponuje niewypłacanie dywidendy z zysku za '17

Piątek, 2 lutego 2018 (08:04) Aktualizacja: Piątek, 2 lutego 2018 (11:00)

Zarząd Banku Millennium zaproponuje niewypłacanie dywidendy (nagrody) z zysku osiągniętego w 2017 rok i zarekomenduje zatrzymanie całości zysku w funduszach własnych.

Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium /Informacja prasowa

"Bank Millennium posiada politykę dotyczącą wypłaty dywidendy na poziomie pomiędzy 35 proc. a 50 proc. zysku netto, w zależności od zaleceń nadzorczych. Wysokie współczynniki kapitałowe Banku (na koniec 2017) umożliwiłyby wypłatę w wysokości 75 proc., gdyby nie dodatkowe kryteria K1/K2. Stąd też Zarząd Banku zarekomenduje zatrzymanie całości zysku netto za rok 2017 w funduszach własnych. Jeśli propozycję tę zaakceptuje walne zgromadzenie, dodatni wpływ na współczynnik T1 wyniesie około 2 pp" - napisano w komunikacie.

Na początku stycznia przedstawiciele banku oceniali, że z zysku osiągniętego w 2017 roku raczej nie wypłaci dywidendy.

W strategii bank założył, że będzie przeznaczał 35-50 proc. zysku na dywidendę, z uwzględnieniem rekomendacji KNF i środowiska regulacyjnego.

Walne zgromadzenie Banku Millennium zdecydowało w marcu 2017 roku o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 rok i przeznaczeniu zysku w całości na kapitał rezerwowy.

- - - - -

Bank Millennium, który za 2017 rok nie planuje wypłacić dywidendy, ocenia, że może być zdolny do jej wypłaty z zysku za 2018 rok, zgodnie z polityką dywidendową banku - poinformował Joao Bras Jorge, prezes banku.

- Niestety nadal nie jesteśmy w stanie wypłacić dywidendy. Uważamy, że może w przyszłym roku będziemy w stanie wypłacić dywidendę, bo zmniejsza się udział portfela kredytów hipotecznych w łącznym portfelu - powiedział na konferencji Joao Bras Jorge, prezes banku.

Zarząd banku podał w piątek, zaproponuje niewypłacanie dywidendy z zysku osiągniętego w 2017 rok i zarekomenduje zatrzymanie całości zysku w funduszach własnych.

W strategii bank założył, że będzie przeznaczał 35-50 proc. zysku na dywidendę, z uwzględnieniem rekomendacji KNF i środowiska regulacyjnego.

- - - - -

Zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 179,6 mln zł z 131,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Zysk okazał się zgodny z konsensusem na poziomie 179,3 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 173,9 mln zł do 185,6 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 443,9 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 443,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 439,8-446,2 mln zł).

Wynik z prowizji w IV kwartale 2017 roku wyniósł 169,4 mln zł i także był zgodny z konsensusem na poziomie 167,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 161 mln zł do 169,7 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w ostatnim kwartale 2017 roku 63 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 11 proc. wyższych odpisów na poziomie 70,8 mln zł.

Poniżej wyniki Banku Millennium w czwartym kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 4Q2017 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 443,9 443,4 0,1%
Wynik z prowizji 169,4 167,5 1,2%
Koszty ogółem 304,5 301,9 0,9%
Saldo rezerw -63,0 -70,8 -11,0%
Zysk netto 179,6 179,3 0,2%
w mln zł 4Q2017 4Q2016 różnica 3Q2017 różnica
rdr kdk
Wynik odsetkowy 443,9 389,0 14,1% 438,3 1,3%
Wynik z prowizji 169,4 156,7 8,1% 165,5 2,3%
Koszty ogółem 304,5 281,7 8,1% 290,5 4,8%
Saldo rezerw -63,0 -71,7 -12,1% -69,7 -9,6%
Zysk netto 179,6 131,5 36,6% 187,5 -4,2%

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW.

Pobierz za darmo program PIT 2017

PAP

Podziel się

~Czytacz postów -

"... z uwzględnieniem rekomendacji KNF i środowiska regulacyjnego." Mowa-trawa. Co to za jakiś korpo-bełkot? Jakiego to niby środowiska regulacyjnego? Słowa niby polskie, a sensu żadnego. Czasami to ten korpo-bełkot to mi przypomina wystąpienia towarzyszy na kolejnym Plenum Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z ich referatami Biura Politycznego.

~jkl -

Ten bank bardzo rzadko wypłacał dywidendę nawet jako BIG Ban Gdański a jak już wypłacił to ochłapy.Pozbyłem się tych akcji i bardzo dobrze zrobiłem

Gość

Piszesz jako Gość