PKB w IV kwartale wzrósł o 5,1 proc. rdr - flash szacunek

Środa, 14 lutego (10:00) Aktualizacja: Środa, 14 lutego (12:22)

Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2017 roku wzrósł o 5,1 proc. rdr wobec wzrostu w III kw. o 4,9 proc. rdr - wynika z flash szacunku GUS.

Huta ArcelorMittal Kraków. Fot. Sean Gallup /Getty Images/Flash Press Media

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w IV kwartale wzrósł o 1,0 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w IV kwartale gospodarka wzrosła o 5,2 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w IV kwartale GUS poda 28 lutego.

Inflacja, bezrobocie, PKB - zobacz dane z Polski i ze świata w Biznes INTERIA.PL

Pobierz za darmo program PIT 2017

Polska gospodarka w szczytowej formie

Sięgający 5,1 proc. w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrost PKB to najlepszy wynik od czwartego kwartału 2011 r. Będzie on trudny do powtórzenia nie tylko w najbliższym czasie, ale prawdopodobnie także w całym obecnym cyklu koniunktury. Wszystko bowiem wskazuje na to, że właśnie mieliśmy do czynienia z jego szczytem, choć ekonomiści liczyli na nieco wyższą dynamikę.

Nie oznacza to, że czeka nas wyraźne pogorszenie się sytuacji. Wysokie, prawdopodobnie przekraczające 4 proc. tempo wzrostu PKB powinno utrzymać się także w tym roku. Jednak niemal wszystkie prognozy, zarówno dla polskiej, jak światowej gospodarki, zakładają stopniowe osłabienie w kolejnych latach. Tak wysokiej dynamiki, jak w 2017 r., osiągnąć się raczej nie da, choćby ze względu na bardzo wysoki punkt odniesienia. Trudno liczyć na powtórkę sięgającego 4,8 proc. wzrostu konsumpcji, za to spore rezerwy tkwią jeszcze w inwestycjach. Powinny one dać znać o sobie w pierwszej połowie roku, jednak utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu nie wydaje się na dłuższą metę realne.

Biorąc pod uwagę sięgające w czwartym kwartale 3,3 mld zł ujemne saldo handlu zagranicznego, należy sądzić, że do silnego wzrostu PKB przyczyniły się z pewnością w dużej mierze inwestycje. Choć można przypuszczać, że nadal dominowały te, które są realizowane przez sektor publiczny i samorządy, a w mniejszym stopniu przez firmy, to właśnie w nich należy upatrywać głównego czynnika wspierającego dynamikę PKB w kolejnych kwartałach, przy słabnącym wpływie konsumpcji prywatnej oraz prawdopodobnie dalszym ujemnym wkładzie wymiany handlowej. Warto zauważyć, że dodatni wpływ nadwyżki eksportu nad importem słabł już od kilku kwartałów i wszystko wskazuje na to, że ujemne saldo z ostatnich miesięcy 2017 r. to sygnał bardziej trwałej tendencji.

Choć dominuje pogląd, że szybszy wzrost importu ma zawiązek z ożywieniem w inwestycjach, trudno oszacować skalę tego zjawiska, tym bardziej, że wzrost dochodów gospodarstw domowych i umocnienie złotego z pewnością znacząco wpłynęły na zwiększenie zakupów importowanych dóbr konsumpcyjnych. Gdyby nadwyżka importu nad eksportem była rzeczywiście pochodną zwiększonego popytu na dobra inwestycyjne, byłaby to tendencja pozytywna.

Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli faktycznie szczyt cyklu koniunktury jest już za nami i znajdujemy się w fazie spowalniania, a wiele na to wskazuje, firmy nie będą skłonne do inwestycyjnej ekspansji, nawet uwzględniając bardzo wysokie w niektórych branżach wykorzystanie mocy produkcyjnych. Trudno przypuszczać, że przedsiębiorcy nie biorą pod uwagę osłabienia tempa wzrostu gospodarczego, a więc i popytu na swoje produkty i usługi, skoro tezę o nadchodzącym spowolnieniu potwierdzają oficjalne prognozy niemal wszystkich ośrodków analitycznych. Co ciekawe, do najbardziej pesymistycznych należą przewidywania NBP, zakładające że w tym roku PKB może wzrosnąć jedynie o 3,6 proc., a w przyszłym o 3,3 proc. (Komisja Europejska przewiduje, wzrost o 4,2 proc. w tym roku i 3,6 proc. w 2019 r.).

W tym kontekście trudno oczekiwać decyzji o podwyżce stóp procentowych, chyba że chodziłoby o jednorazowy, niewiele znaczący ruch o 0,25 punktu procentowego, wchodzący w grę w przypadku nieoczekiwanie silnego skoku inflacji. Trzeba bowiem pamiętać, że skutki zaostrzenia polityki pieniężnej ujawnią się po kilku kwartałach, a więc gdy tempo wzrostu gospodarczego będzie hamować. Z tego punktu widzenia, zakładając że prognozy NBP sprawdzą się, choćby co do tendencji, a inflacja nie stanie się zagrożeniem, można zaryzykować tezę, że podwyżkę stóp procentowych zobaczymy dopiero w kolejnym cyklu koniunkturalnym.

Roman Przasnyski

główny analityk GERDA BROKER

Istotny wkład inwestycji we wzrost PKB w IV kw. 2017

Czwarty kwartał był pierwszym od długiego czasu, gdzie obok konsumpcji gospodarstw domowych istotny wkład we wzrost PKB miały także inwestycje - uważa Monika Kurtek główny ekonomista Banku Pocztowego.

"Dynamika PKB przekroczyła 5,0 proc. i tym samym okazała się najwyższa od czwartego kwartału 2011 r. Choć struktura wzrostu PKB zostanie opublikowana dopiero w końcu bieżącego miesiąca to szacunki wskazują, że czwarty kwartał był pierwszym od długiego czasu, gdzie obok konsumpcji gospodarstw domowych, istotny wkład we wzrost PKB miały także inwestycje" - poinformowała Kurtek w komunikacie.

Jej zdaniem tempo wzrostu inwestycji było, jak wskazują wyliczenia, dwucyfrowe, tj. najwyższe od pierwszego kwartału 2015 r. "Trudno na razie ocenić, jaki udział w przyspieszeniu inwestycji miał w końcu 2017 r. sektor publiczny, a jaki prywatny, ale najprawdopodobniej główny prym wiodły nadal inwestycje sektora publicznego" - uważa Kurtek.

Główny ekonomista Banku Pocztowego zauważa, że po wtorkowej publikacji NBP dotyczącej grudniowego eksportu i importu można spodziewać się, że negatywny wkład we wzrost PKB miał w czwartym kwartale 2017 r. eksport netto.

"Wstępny odczyt PKB w czwartym kwartale poprzedniego roku, jak również przewidywana struktura jego wzrostu, pozwalają optymistycznie patrzeć na 2018 r. Jeśli inwestycje +wrzuciły+ już tak wysoki bieg, to jest szansa, że będą w szybkim tempie rosnąć także w roku bieżącym. Jeśli dodatkowo silna pozostanie konsumpcja gospodarstw domowych, a na horyzoncie nie widać raczej czynników, które mogłyby spowodować jej wyhamowanie, to w 2018 r. tempo wzrostu gospodarczego powinno nadal solidnie przekraczać 4,0 proc" - uważa Kurtek.

Jerzy Kwieciński: : Wierzę, że zbliżoną dynamikę uda się utrzymać

- Na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarki w ostatnim kwartale ubiegłego roku bez wątpienia miało już wpływ wyraźne odbicie w inwestycjach; wierzę, że zbliżoną dynamikę uda się utrzymać w kolejnych kwartałach - tak środowe dane GUS skomentował dla PAP szef MIiR Jerzy Kwieciński.

- Doskonale wiemy, że dynamiczny i trwały wzrost musi opierać się na trzech filarach. Do systematycznie rosnących w ciągu całego roku konsumpcji i eksportu dołączyły też nakłady inwestycyjne - wskazał Jerzy Kwieciński.

- Liczyliśmy i co więcej spodziewaliśmy się takiego wyniku. Znamionował go choćby dynamiczny przyrost wartości umów na projekty z unijnym dofinansowaniem i uruchamiane kolejne duże przedsięwzięcia - dodał.

W jego ocenie kwartalne tempo wzrostu PKB powyżej 5 proc. to wynik, który nastraja optymistycznie. - Wierzę, że zbliżoną dynamikę uda się utrzymać w kolejnych kwartałach - zaznaczył minister inwestycji i rozwoju.

- Na rozwój trzeba patrzeć w dłuższej perspektywie i pełna satysfakcja będzie wtedy, gdy podobna tendencja we wszystkich trzech filarach wzrostu będzie obserwowana w następnych miesiącach i latach. Wydaje się, że mamy na to duże szanse, a określony w planie Morawieckiego model rozwoju przynosi oczekiwane efekty. I to nie tylko statystyczne. Według styczniowych badań CBOS, Polacy najlepiej od 1989 r. oceniają nie tylko sytuację gospodarczą w kraju, ale też poziom życia i warunków materialnych gospodarstw domowych - konkludował minister Kwieciński.

Janusz Szewczak: Po danych o PKB za IV kw. 2017, dane za cały rok mogą być podniesione

Wzrost PKB w IV kw. 2017 r. wskazuje, że dane za cały ubiegły rok mówiące o wzroście PKB o 4,6 proc. mogą być zweryfikowane w górę - uważa Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych.

- Już wcześniej informowałem, że wzrost PKB za IV kwartał 2017 roku może przekroczyć 5 proc. i to się sprawdziło. Myślę, że po szczegółowej weryfikacji może się okazać, że wzrost za cały rok prawdopodobnie okaże się większy niż 4,6 proc. Nie wykluczam, że może się to zmienić na korzyść o 0,1 pkt. proc. - powiedział PAP Szewczak.

Jego zdaniem dane za IV kwartał wskazują, że w tym okresie poważnie wzrosły inwestycje. - Widać, że w IV kwartale 2017 musiały mocno ruszyć inwestycje. Tego też wcześniej się spodziewałem. Myślę że skala wzrostu inwestycji w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wyniosła około 12 proc., a to oznacza mocne szarpnięcie inwestycyjne. W dużej mierze to inwestycje publiczne, ale również spółek Skarbu Państwa - powiedział Szewczak.

- Stawiam tezę, że wyniki gospodarcze za rok 2018 będą równie dobre. Przypomnę, że zeszłoroczne są wręcz sensacyjnie pozytywne. Mamy po raz pierwszy od ponad 20 lat nadwyżkę w bilansie obrotów płatniczych. To jest rzadka sytuacja. Nasze obroty w handlu zagranicznym przekroczyły 200 mld euro. To świetne wyniki - powiedział PAP Szewczak.

Zdaniem wiceprzewodniczącego sejmowej komisji finansów publicznych również w tym roku wyniki gospodarcze Polski powinny być równie dobre. - Jeśli jednak nastąpi, na co bardzo liczę i do czego namawiam przedstawicieli rządu, gwałtowne przyspieszenie w programie Mieszkanie plus, to inwestycje jeszcze wyraźniej się zaznaczą - stwierdził Szewczak.

Jego zadniem największym problemem w tym roku w sferze gospodarczej mogą być płace i zatrudnienie. - Brakuje rąk do pracy, a dobrzy pracownicy chcą podwyżek płac. Wydaje mi się, że zaplanowany wzrost przeciętnych wynagrodzeń może być niesatysfakcjonujący i ostatecznie wynagrodzenia mogą w tym roku wzrosnąć nawet o 10 proc. - uważa Szewczak.

Zauważa jednocześnie, że wysoki wzrost wynagrodzeń może przełożyć się pozytywnie na konsumpcję.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych zauważa, że w tym roku z inwestycjami powinny mocno ruszyć samorządy ze względu na rok wyborczy. - Samorządowcy z PO czy z PSL już nie będą bojkotować rządu i zaczną wydawać pieniądze w trosce o to, żeby zostać ponownie wybranymi - stwierdził Szewczak.

Jadwiga Emilewicz: Wzrost PKB to zasługa m.in. naszych przedsiębiorców

- Wzrost PKB to zasługa m.in. naszych przedsiębiorców. Oznacza to, że podejmowane na ich rzecz działania przynoszą efekty, a to ma odzwierciedlanie we wskaźnikach gospodarczych - tak środowe dane GUS skomentowała dla PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

- Z dużym zadowoleniem patrzymy na najnowsze dane na temat naszej gospodarki. Pod względem tempa wzrostu PKB, Polska znajduje się w ścisłej czołówce państw UE - podkreśliła minister.

- Wyniki te są potwierdzeniem naszych oczekiwań o dobrym finiszu w ubiegłym roku - mam nadzieję, że i zapowiedzią równie dobrej dynamiki w kolejnych latach - wskazała.

W ocenie Emilewicz to też sygnał, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju działa. - Co dla mnie szczególnie istotne, wzrost PKB to zasługa m.in naszych przedsiębiorców. Oznacza to, że podejmowane na ich rzecz działania przynoszą efekty, a to ma odzwierciedlanie we wskaźnikach gospodarczych - zaznaczyła minister.

- - - - -

Skiba: PKB za czwarty kwartał 2017 może być w okolicach 5 procent

- PKB za czwarty kwartał 2017 r. może być w okolicach 5 proc. - ocenił w środę wiceminister finansów Leszek Skiba tuż przed podaniem przez GUS szacunkowych danych PKB za czwarty kwartał ub.r. Dodał, że prognoza resortu wskazuje na wzrost inwestycji w tym roku w okolicach 7 proc.

Główny Urząd Statystyczny poda w środę dane szacunkowe PKB Polski za IV kwartał 2017 roku.

- Na razie z tych liczb, które podał Główny Urząd Statystyczny za rok 2017 wynika, że ten IV kwartał to jest gdzieś w okolicach 5 proc. (...). W dalszym ciągu (trwa - PAP) dyskusja dotycząca tego, co się zdarzyło w handlu zagranicznym w grudniu, jaki to ma wpływ na dynamikę i na PKB w czwartym kwartale - wygląda na to, że gdzieś w okolicy 5 proc. na pewno będzie" - powiedział w środę w radiu TOK FM Skiba.

Jak dodał, jeśli chodzi o inwestycje, to "widzieliśmy odbicie i mamy nadzieję, że ten proces będzie kontynuował w całym roku 2018". "I nasza prognoza na wzrost inwestycji w roku 2018 jest około 7 proc. - mówił.

Zdaniem wiceministra, mamy bardzo dobry klimat gospodarczy, który wiąże się jednocześnie z wykorzystaniem środków europejskich, zaufaniem konsumentów, dobrą dynamiką konsumpcji prywatnej, co sprawia, że firmy widzą powody do inwestowania i inwestują. - Liczby za czwarty kwartał są już dosyć dobre - zaznaczył.

- - - - -

7 lutego informowaliśmy: Komisja Europejska kolejny raz podnosi prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

Komisja Europejska szacuje, że w 2017 roku wzrost gospodarczy Polski wyniósł 4,6 proc., a w 2018 roku sięgnie 4,2 proc. Przedstawione w środę zimowe prognozy gospodarcze KE są znacznie wyższe niż jesienne przewidywania.

W prognozach z listopada analitycy z Brukseli szacowali, że wzrost w 2017 r. wyniesie 4,2 proc. PKB; obecnie oceniają, że było to 4,6 proc. Jesienią KE przewidywała, że dynamika PKB wyniesie w 2018 roku 3,8 proc. PKB, tymczasem teraz prognozuje wzrost na poziomie 4,2 proc.

Według opublikowanego w środę raportu KE głównym czynnikiem napędowym wzrostu w Polsce pozostaje konsumpcja prywatna. "Struktura wzrostu pozostanie prawdopodobnie podobna do 2017 roku, z największym wkładem popytu wewnętrznego. Konsumpcja indywidualna będzie wspierana przez szybszy wzrost płac i rekordowo wysokie zaufanie konsumentów" - napisano w dokumencie.

Zdaniem Komisji, w roku 2018 w Polsce postępować będzie odbudowa inwestycji, głównie dzięki zwiększeniu inwestycji publicznych.

Analitycy z Brukseli oceniają, że w minionym roku inflacja osiągnęła średnio 1,6 proc. W 2018 roku ma wynieść 2,1 proc., a 2,6 proc. w 2019 roku.

Ich zdaniem, inflacja bazowa będzie rosła, głównie jako rezultat wzrostu cen usług; w drugiej połowie 2019 roku wzrost ten osiągnie poziom 2,5 proc.

Głównym czynnikiem przyszłego wzrostu inflacji bazowej ma być ograniczenie podaży na rynku pracy i rosnące żądania płacowe. Do wzrostu inflacji ogólnej mają się z kolei przyczyniać wahania cen energii i nieprzetworzonych produktów żywnościowych.

Według przedstawionych ocen, eksport w dwóch pierwszych kwartałach 2017 roku był niestabilny, ale umocnił się w drugiej połowie roku. Podobną tendencję odnotowano w imporcie. W konsekwencji wkład eksportu netto we wzrost był bliski zeru.Pobierz za darmo program PIT 2017

PAP

Podziel się

~tak myślę -

Nie znam się na PKB . Ale stara zasada jest taka , że państwo jest bogate wtedy kiedy obywatele są bogaci . W Polsce niestety sytuacja jest odwrotna !!!!

Gość

Piszesz jako Gość